ทางออกที่ยั่งยืน

การหาทางออกที่ยั่งยืนที่ทำให้ผู้ลี้ภัยมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขและมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นหัวใจสำคัญของการทำงาน

การเดินทางกลับมาตุภูมิโดยสมัครใจ อาจเป็นหนึ่งในทางออกสำหรับผู้ลี้ภัยที่ตัดสินใจเดินทางกลับบ้านอย่างกล้าหาญ โดยความร่วมมือกับประเทศต้นทางและประชาคมโลก UNHCR มุ่งมั่นทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการตัดสินใจของผู้ลี้ภัยโดยการจัดการเยี่ยมพื้นที่โดยตัวแทนผู้ลี้ภัยเพื่อเป็นข้อมูลก่อนการตัดสินใจ (go-and-see) การให้ข้อมูลที่รอบด้าน ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและการคืนครอบครัว ความพยายามของเราช่วยให้ผู้คนหลายแสนคนได้กลับบ้าน

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้เนื่องจากสงคราม ความขัดแย้งที่ยังเกิดขึ้นหรือการประหัตประหาร การตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่ 3 เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการช่วยเหลือ เราให้ความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรมและการฝึกทักษะอาชีพ รวมไปถึงการเข้าถึงการศึกษาและการจ้างงาน แต่อย่างไรก็ตามจากจำนวนผู้ลี้ภัย 20.4 ล้านคน ทั่วโลก มีผู้ลี้ภัยน้อยกว่าร้อยละ 1 ได้ตั้งถิ่นฐานใหม่

อีกหนึ่งทางออกสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้คือ การรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับชุมชนที่ลี้ภัยอยู่ วิธีนี้มีความซับซ้อนเนื่องจากต้องคำนึงถึงความต้องการจากทั้งผู้ลี้ภัยและชุมชนที่เปิดรับพวกเขา แต่อย่างไรก็ตามวิธีนี้มีประโยชน์ต่อหลายฝ่ายในหลายๆ ด้าน ทำให้ผู้ลี้ภัยสามารถทำประโยชน์ให้กับชุมชนทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม หลายทศวรรษที่ผ่านมา ผู้ลี้ภัยราว 1.1 ล้านคน ทั่วโลกกลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ให้ที่พักพิง ได้รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับชุมชนที่ลี้ภัยอยู่