การศึกษา

เพราะการศึกษาคือความคุ้มครองตลอดชีวิต เด็กผู้ลี้ภัยในวัยเรียนจำนวนมากไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือแม้แต่วันเดียว

ผู้ลี้ภัย 19.9 ล้านคน ภายใต้การดูแลของ UNHCR ราว 7.4 ล้านคน อยู่ในวัยเรียน การเข้าถึงการศึกษามีจำกัด โดยอีก 4 ล้านคน ไม่ได้ไปโรงเรียน

UNHCR ทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตร รัฐบาลรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กและเยาวชนผู้ลี้ภัยทั่วโลกได้รับการศึกษา และด้วยความช่วยเหลือจากคุณ คุณสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้

การศึกษาเป็นหนึ่งในสิทธิมนุษยชน ถูกระบุอยู่ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ปี พ.ศ. 2532 และ อนุสัญญาว่าด้วยผู้ลี้ภัย ปี พ.ศ. 2494

การศึกษาคือความคุ้มครอง ของเด็กและเยาวชนผู้ลี้ภัยจากการถูกเกณฑ์ไปเป็นทหาร การใช้แรงงานเด็ก การถูกคุกคามทางเพศและการแต่งงานก่อนวัยอันควร การศึกษายังช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

การศึกษาคือพลัง ช่วยให้ผู้ลี้ภัยมีความรู้และทักษะในชีวิต ให้พวกเขามีเป้าหมายในชีวิตและมีอนาคตที่ดีขึ้น

การศึกษาคือแสงสว่างในชีวิต นำทางให้ผู้ลี้ภัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองและโลกใบนี้ ในเวลาที่พวกเขาต้องสร้างชีวิตใหม่และชุมชนให้เข้มแข็งอีกครั้ง