เด็ก

มากกว่าครึ่งของผู้ลี้ภัยทั้งหมดเป็นเด็ก UNHCR ทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรเพื่อให้ความช่วยเหลือในการมอบความคุ้มครองและหาทางออกให้กับเด็กๆ ที่ถูกบังคับให้หนี

ผู้หญิง

ทุกวันมีผู้หญิงและเด็กผู้หญิงต้องเผชิญกับการถูกแบ่งแยกและความรุนแรง UNHCR ทำงานเพื่อมอบชีวิตใหม่เสริมสร้างความเข้มแข็ง ฟื้นฟูร่างกายและจิตให้หญิงผู้ลี้ภัย

ผู้สูงอายุ

เป็นเรื่องยากสำหรับผู้สูงอายุในการจากบ้านแม้จะเป็นการแสวงหาที่พักพิงที่ปลอดภัย UNHCR ทำงานหนักเพื่อช่วยเหลือและดูแลผู้สูงอายุผู้ลี้ภัย

ผู้พิการ

ผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นผู้พิการจำนวนมากมักเป็นกลุ่มคนที่มองไม่เห็นหรือถูกลืมจากสังคม

LGBTI

สมาชิกกลุ่มสังคมเฉพาะเช่นกลุ่ม LGBTI จำนวนหนึ่งกำลังหนีเอาชีวิตรอดจากความหวาดกลัวจากการถูกประหัตประหารเพียงเพราะการที่พวกเขาเป็นตัวเอง

ผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ทุกคนสมควรมีสิทธิ์เข้าถึงการเข้าถึงการรักษาเชื้อเอชไอวีและอนามัยการเจริญพันธุ์