ที่ UNHCR เราส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้ที่ถูกประหัตประหาร หรือบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศที่กำลังขอลี้ภัยหรือพักพิงถาวร เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ลี้ภัยจะไม่ถูกส่งกลับไปยังประเทศที่พวกเขาอาจถูกประหัตประหารโดยไม่สมัครใจ ในระยะยาวเรายังช่วยผู้ลี้ภัยหาทางออกโดยการเดินทางกลับมาตุภูมิโดยสมัครใจ การรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับชุมชนที่ลี้ภัยอยู่ หรือการตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่สาม 

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดส่วนบุคคลของผู้ลี้ภัย หรือยืนยันสถานะของบุคคลในความห่วงใยได้ ด้วยเหตุผลในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและการให้ความคุ้มครอง

ในหลายประเทศ เจ้าหน้าที่ของเราทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรในหลายพื้นที่ตั้งแต่ในเขตเมืองไปจนถึงในค่ายผู้ลี้ภัยที่ห่างไกลและพื้นที่บริเวณชายแดน เราทำงานเพื่อมอบความช่วยเหลือด้านกฎหมาย มอบความคุ้มครองให้พวกเขาปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากความรุนแรงหรือการถูกคุกคามทางเพศที่ผู้ลี้ภัยอาจต้องเผชิญ แม้กระทั่งในประเทศที่กำลังขอลี้ภัย นอกจากนี้ยังมอบที่พักพิง อาหาร น้ำสะอาด การรักษาพยาบาล ทันทีในสถานการณ์ฉุกเฉิน