ลงชื่อสนับสนุน

ลงชื่อตอนนี้เพื่อสนับสนุนการทำงานของ UNHCR รับข้อมูลการทำงานและข่าวประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือผู้ลี้ภัย ผู้พลัดถิ่นและบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติทั่วโลก

* จำเป็นต้องกรอก