การระดมทุนผ่านเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการโดยตรง คืออะไร

การระดมทุนผ่านเจ้าหน้าที่โดยตรง คือ การที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการของ UNHCR ให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและผู้ลี้ภัยต่อบุคคลทั่วไปแบบตัวต่อตัว พนักงานที่เป็นตัวแทนของ UNHCR ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้ลี้ภัยเป็นอย่างดี สามารถให้ข้อมูลและถ่ายทอดเรื่องราวของผู้ลี้ภัยเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงรวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่พวกเขากำลังเผชิญ

เนื่องจากความปลอดภัยในการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยคือสิ่งสำคัญมากที่สุด เพื่อตอบสนองมาตรการนี้ การบริจาคจึงเกิดขึ้นเป็นรายเดือนผ่านการตัดยอดจากบัตรเครดิตที่มีระบบรักษาความปลอดภัยสูง เงินที่เราได้รับจากการระดมทุนทั้งหมดนี้ไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่อาศัยอยู่ในค่ายในประเทศไทยเท่านั้นโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจากการระดมทุนหรือการดำเนินงานใดๆทั้งสิ้น ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบการทำงานของ UNHCR ผ่านทางรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการทำงานและการช่วยเหลือที่ผู้บริจาคจะได้รับทางจดหมายหรืออีเมลอย่างสม่ำเสมอ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อมอบชีวิต และความหวังแก่ผู้ลี้ภัยที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างกับ UNHCR ผ่านทางเจ้าหน้าที่ของเราโดยตรง

ศูนย์ผู้บริจาคสัมพันธ์ โทร. 02 056 0000

ตารางบูธระดมทุนของ UNHCR https://www.unhcr.org/th/fundraising-booth-schedule

การบริจาคออนไลน์ https://www.unhcr.or.th/donate

UNHCR Fundraisers:

นายวิศิษฏ์ ตั้งโชคธนนันท์

นางสาวธิดารัตน์ ศิริรัตน์

นางสาวปิลันธน์ ไมตรีแพน

นางสาววชิรญาณ์ ทัศนพันธุ์

นางสาวอัจจิมา​ สุวรรณรัต

นางสาวสุรีรัตน์  อินธิดา

นางสาวสิริกัลยา ศรีแวงเขต

นางสาวภัทรนันท์ กู้นาม

นางสาวสุมิตตา ไชยเนตร

นางสาวบังอร สดชื่น

 

นางสาวปรายฟ้า ปวงนิยม

นางสาวณัฐฑณิชา ขวัญเรือน

นางสาวนิศารัตน์ เจริญสิงห์

นายกษิดิศ ดิษฐลำดับ

นางสาวรวิพร พึ่งปัญญาเลิศ

นางสาวพรชนก ธิยะสืบ

นางสาวพรอุปถัมภ์ อุดมฤทธาวุธ

นางสาวพรรณวิภา คำภูแสน

นายชญภูคา ศรีเกตุ

นางสาวภัทรวดี กันยวง

 

นางสาวปวีณ์สุดา ฉิมพาลี

นางสาวปาราวี พูลศิริ

นางสาวกวิสรา ดวงสุดา

นางสาวธัญธัมมธร ตู้ทอง

นางสาวภาวินีย์ แสงสว่าง

นายเตชินท์ แปงสาย

นางสาวธนภรณ์ พืชพันธ์ไพศาล

นางสาวพิชชากร บุญสิริปัญญา

นางสาวสราลี สมรรคจันทร

นางสาวปภัชญา สุขนิรันด์