การระดมทุนผ่านเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการโดยตรง คืออะไร

การระดมทุนผ่านเจ้าหน้าที่โดยตรง คือ การที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการของ UNHCR ให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและผู้ลี้ภัยต่อบุคคลทั่วไปแบบตัวต่อตัว พนักงานที่เป็นตัวแทนของ UNHCR ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้ลี้ภัยเป็นอย่างดี สามารถให้ข้อมูลและถ่ายทอดเรื่องราวของผู้ลี้ภัยเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงรวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่พวกเขากำลังเผชิญ

นอกจากนี้ UNHCR ได้มอบหมายให้บริษัทเซลส์เวิร์คส์ จำกัด และบริษัท ออมนิเรส จำกัด ดำเนินการระดมทุนสำหรับบุคคลทั่วไปตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2551 บริษัทเซลส์เวิร์คส์ จำกัด เป็นหนึ่งในเครือข่ายทั่วโลกของบริษัท โคบรา กรุ๊ป ซึ่งมีสำนักงานกว่า 20 ประเทศและมีลูกค้าเป็นองค์กรการกุศลและองค์กรเพื่อการพัฒนามากกว่า 100 องค์กรทั่วโลก จึงสามารถมั่นใจได้ว่าการบริจาคผ่านเจาหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการมีความปลอดภัยสูงสุด

เนื่องจากความปลอดภัยในการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยคือสิ่งสำคัญมากที่สุด เพื่อตอบสนองมาตรการนี้ การบริจาคจึงเกิดขึ้นเป็นรายเดือนผ่านการตัดยอดจากบัตรเครดิตที่มีระบบรักษาความปลอดภัยสูง เงินที่เราได้รับจากการระดมทุนทั้งหมดนี้ไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่อาศัยอยู่ในค่ายในประเทศไทยเท่านั้นโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจากการระดมทุนหรือการดำเนินงานใดๆทั้งสิ้น ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบการทำงานของ UNHCR ผ่านทางรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการทำงานและการช่วยเหลือที่ผู้บริจาคจะได้รับทางจดหมายหรืออีเมลอย่างสม่ำเสมอ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อมอบชีวิต และความหวังแก่ผู้ลี้ภัยที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างกับ UNHCR ผ่านทางเจ้าหน้าที่ของเราโดยตรง

ศูนย์ผู้บริจาคสัมพันธ์ โทร. 02 056 0000

ตารางบูธระดมทุนของ UNHCR https://www.unhcr.org/th/fundraising-booth-schedule

การบริจาคออนไลน์ https://www.unhcr.or.th/donate

UNHCR Fundraisers:

นายวิศิษฏ์ ตั้งโชคธนนันท์

นายธีระยุทธ เสมอนามใจ

นางสาวธิดารัตน์ ศิริรัตน์

นางสาวปิลันธน์ ไมตรีแพน

นางสาววชิรญาณ์ ทัศนพันธุ์

นางสาวอัจจิมา​ สุวรรณรัต

นางสาวสุรีรัตน์  อินธิดา

นางสาวสิริกัลยา ศรีแวงเขต

นางสาวภัทรนันท์ กู้นาม

นางสาวพชรธารา ทวงทอง

นางสาวสุมิตตา ไชยเนตร

นางสาวณัฐธิดา ทองสุวรรณ์

นางสาวบังอร สดชื่น

นายรัชพล ภักดีวงศ์

นางสาวปรายฟ้า ปวงนิยม

นายแดน พฤกษ์พยุง

นางสาวพลอยไพลิน สังข์ทอง

นายปิยวัฒน์ ภัตรสุพรรณาคาร

 

นางสาวณัฐฑณิชา ขวัญเรือน

นางสาวศิรินันท์ ชะนะทอง

นางสาวนิศารัตน์ เจริญสิงห์

นางสาวปองกาญจน์ กาญจนนท์

นายกีรติ สุขประดิษฐ์

นางสาวเมธาวี ปิยพงศ์ผาติ

นายสุวภัทร แสงทิพย์

นางสาวนพมาศ เพ็งชมจันทร์

นางสาวอิศราภรณ์ รัตนกุล

นางสาวธัญณภรณ์ ไพศาลวิทยากุล

นายวสันต์ แสวงดี

นางสาวณีรนุช เด่นสุรภักดิ์

นางสาวธิดาพร เพิ่มทรัพย์

นางสาวจตุรพร ศรีสถาพร

นางสาวปรียานุช พุฒซ้าย

นางสาวโชติรส วัญญะโต

นางสาวปภัชญา สิทธิปภัสธำรง

นางสาวโชติกา ทองเหมือน

 

นายณัฐนัย จิรายุวัฒนา

นางสาวปุณยวีร์ อยู่เป็นสุข

นายจีรัฐถ์ ประยูรศักดิ์

นางสาวขวัญจิรา จันเรือง

นางสาวมนปรียา แต้มใจ

นางสาวกัญญาณัฐ เกิดสุข

นางสาวสรัญญา ศุภกำเนิด

นางสาวนาฬดา คุ้มประดิษฐ์

นายนนทพัทธ์ ตันสิรานนท์

นายวิศรุต วัฒนกุล

นางสาววรรณกานต์ สุริวงศ์

นางสาวฐิติชญา ไกรวงค์

นายณรงค์ชัย ผิวทอง

นางสาวสาธิดา สวัสดิ์

นางสาวว่านแก้ว จริยสกุลวงศ์

นางสาวปัณชญา ลิ้มวิลาศ

นางสาวพัชชา สายจันยูร

นางสาวสุพนิต พงศ์สิริพรชัย