UNHCR palub tungivalt jätkuvat toetust, et kaitsta sunniviisiliselt ümberasustatuid koronaviiruse laastava mõju eest

UNHCR vajab kiiret abi ette valmistumiseks ja COVID-19 puhangute ennetamiseks pagulaste ning muude ümberasustatud elanikkondade seas kogu maailmas.

ÜRO pagulaste agentuur UNHCR taotleb 745 miljoni USA dollari suurust toetust, kiirustades valmistuma COVID-19 puhanguteks ja ennetamiseks pagulaste ning muude ümberasustatud elanikkondade seas kogu maailmas. See on UNHCR-i osa eelmisel neljapäeval käivitatud ÜRO ülemaailmsest uuendatud humanitaarreageerimiskavast, mille raames taotletakse 6,7 miljardi USA dollari suurust toetust. Sunniviisiliselt ümberasustatuid ohustava pandeemia ohjamiseks nõutavaid rahalisi vahendeid puudutavate uusimate hinnangute põhjal on tegemist uuendusega esialgsele 255 miljoni USA dollari suuruse summa taotlusele, mis esitati varasemas UNHCR-i pöördumises 25. märtsil.

Kuna koroonaviirus on nüüdseks levinud igasse riiki, sh sinna, kus võõrustatakse arvukalt pagulasi ja ümberasustatuid, on enim ohustatute ning viiruse leviku ees kõige kaitsetumate seas ka 71 miljonit pagulast ja sunniviisiliselt ümberasustatut.

Ehkki suurtes pagulaste ja ümberasustatute asundustes pole seni puhanguid täheldatud, reageerib UNHCR kiiresti 134 pagulasi vastuvõtvas riigis, kus on teatatud viiruse kohalikust edasikandumisest.

„Pandeemia tekitab kogu maailmas sügavaid haavu, kuid eriti kannatavad just naised ja eakad. Sõdade ja tagakiusamise eest põgenenud inimeste seas on mõju nende niigi peost-suhu elustiilile ja ka nende võõrustajatele olnud laastav,” ütles ÜRO pagulaste ülemvolinik Filippo Grandi. „Koos oma valitsusväliste organisatsioonide partneritega on ÜRO kindlameelselt otsustanud püsida kursil ja tagada pagulaste ning nende võõrustajate kaasamine rahvatervisealastesse reageerimismeetmetesse ja juurdepääsu sotsiaalsetele turvavõrkudele.”

Tänase seisuga on koroonaviirusesse nakatunud kogu maailmas enam kui neli miljonit inimest ja viirus on nõudnud peaaegu 280 000 inimelu. Kuna eeldatavasti võtab maailma vaeseimates riikides haiguse haripunkti jõudmine veel kolm kuni kuus kuud, teevad UNHCR-i töörühmad kogu maailmas kiireid ettevalmistusi, et suuta seista silmitsi ka halvima stsenaariumiga.

Tõendeid kriisi tohutult raskest mõjust põgenike majanduslikule olukorrale on tohutult. Pärast seda, kui märtsis jõustusid paljudes riikides täielikud isolatsioonid ja muud rahvatervisega seotud meetmed, on sajad tuhanded pagulased Lähis-Idas ning Aafrikas taotlenud kiiret rahalist abi oma igapäevaste oluliste vajaduste rahuldamiseks. Liibanonis, mis seisis majanduslangusega silmitsi juba enne pandeemiat, teatas üle poole aprilli lõpus UNCHR-i küsitletud pagulastest, et nad on kaotanud elatise teenimise, sh igapäevase töö tegemise võimaluse. Küsitletud pagulastest 70 protsenti teatas, et nad peavad söögikordi vahele jätma. Mõju pagulastest naistele on tohutu – peaaegu kõik töötavad naised kaebasid töökatkestuste üle.

UNHCR on mures, et päevapalga ja elatise teenimise võimaluste kaotus võib põhjustada psühhosotsiaalseid probleeme. Jordaanias teatasid partnerid, et alates märtsist on vaimse tervise ja psühhosotsiaalsete konsultatsioonide arv märkimisväärselt suurenenud.

Rühmadesse, mida ohustab eriti suur vaesuse ja ärakasutamise risk, kuuluvad muu hulgas naissoost perekonnapead, saatjata ja lähedastest eraldatud lapsed, eakad ning LGBTI-inimesed. Nende olukorda saab parandada hädaabi vahendusel, peamiselt erakorralise rahalise toetusega.

Tänu valitsuse ja erasektori toetajate kiirele ning heldele abile suurendas UNHCR kiiresti oma toetust koroonaviiruse tõttu abivajajatele. Mõne nädala jooksul hankis ja toimetas UNHCR abivajajatele enam kui 6,4 miljonit näomaski, 850 000 kitlit, 3600 hapnikukontsentraatorit, 640 ventilaatorit, ning lisaks üle 1600 majutuskoha ja 50 haiglatelgi. Lisaks on õhutranspordiga kohale toimetamisel kuus tonni isikukaitsevahendeid ja meditsiinitarbeid ning 65 riigis on seoses COVID-19-ga antud hädalistele 30 miljoni USA dollari väärtuses rahalist abi.

Rahalised vahendid aitavad UNHCR-il veelgi tugevdada riiklikke tervishoiu- ja kanalisatsioonisüsteeme, pakkudes rohkem isikukaitsevahendeid, ravimeid, seepi ja muid hügieenitarbeid. UNHCR töötab ka selle nimel, et suurendada rahalist toetust kõige haavatavamatele, majanduslikke šokke läbielavate põgenike peredele; täiendada elamistingimusi rahvarohketes asulates, et vältida inimeselt inimesele ülekandumist; ning pakkuda mitme kuu jagu abivahendeid ja hügieenitarbeid, järgides samas füüsilise distantseerimise soovitusi.

Lisaks sellele annvad rahalised vahendid UNHCR-ile võimaluse pakkuda rohkem kaitset ja abi, sealhulgas lastekaitse ning seksuaalse ja soolise vägivalla teenuseid. UNHCR kohandab kiirkorras vägivalla ohvritele pakutavaid kaitseprogramme ja propageerib eluliselt oluliste tervisekaitse ning psühhosotsiaalsete tugi- ja ohutusteenuste jätkuva saadavuse vajadust pagulastele ning sunniviisiliselt ümberasustatutele.

Üle kaheksakümne protsendi maailma pagulastest ja peaaegu kõik riigisiseselt ümberasustatud isikutest maailmas on leidnud peavarju madala või keskmise sissetulekuga riikides, millest osa kannatab ränkade konfliktide, nälja, vaesuse ja haiguste käes. Paljud sunniviisiliselt ümberasustatud isikud elavad põgenikelaagrites või tihedalt asustatud linnapiirkondades, elades sageli ebapiisavates tingimustes, kus nii rahvatervis, sanitaarsõlmed kui ka sotsiaalkaitsesüsteemid on piiratud ja puudulikud.

Sellest tulenevalt peab UNHCR esmavajalikuks võtta kasutusele pandeemia ohu ohjeldamiseks nõutavad valmisoleku- ja ennetusmeetmed. Need elutähtsad meetmed aitavad ennetada ülerahvastatud elamistingimuste ning tervishoiu-, vee- ja sanitaarsüsteemi piiratud taristust tingitud suuremat suremust pagulaste ning ümberasustatud elanike seas.

UNHCRi uuendatud, COVID-19-ga seoses taotletud rahalised vahendid katavad UNHCRi eelarvevajadused koroonaviirusele reageerimiseks aasta lõpuni. UNHCR on tänulik neile annetajatele, kes on juba teinud eluliselt olulise rahalise panuse. Varane toetus riikidelt, nagu Ameerika Ühendriikide, Saksamaa, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Jaapani, Taani, Kanada, Iirimaa, Sony Corporationi, Rootsi, Soome, Norra ja Austraalia, samuti eraisikutest annetajate poolt kogu maailmas, võimaldas meil oma tegevust globaalselt laiendada.