Statistikk om flyktninger og asylsøkere i Nord-Europa

UNHCRs faktaark for Nord-Europa gir en oversikt over asølsøkere, flyktninger og statsløse i regionen.

MERK: Dette er ikke den nyeste oppdateringen. Finn det nyste faktaarket fra UNHCR Nord-Europa her.

Hvor mange asylsøkere har kommet til de ulike landene i Nord-Europa så langt i år – og hvor mange kom i fjor? Hvem var de og hvor kom de fra? Hvor mange ble innvilget beskyttelse i 2017 og hvor mange kom som kvoteflyktninger?

UNHCRs oppdaterte faktaark for Nord-Europa, som dekker Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige, gir en oversikt over asølsøkere, flyktninger og statsløse i regionen i 2017. Faktaarkene gjør det mulig å sammenligne antallet kvoteflyktninger, hvor mange som innvilges asyl, prosentandelen disse utgjør, samt antallet nye asylsøkere i de ulike landene for de siste fem årene og de første seks månedene av 2018.

Du kan laste ned faktaarkene for Nord-Europa (på Engelsk) her: