Statistik om flyktingar och asylsökande i norra Europa

De här senaste faktabladen från UNHCR i norra Europa ger en överblick av statistiken om asylsökande, flyktingar och statslösa personer i regionen.

© UNHCR

OBS! Det här är inte den senaste uppdateringen. Hitta det senaste faktabladet för norra Europa här.

Hur många asylsökande anlände till de olika länderna i norra Europa i år – och hur många anlände förra året? Vilka är dem och var kommer de ifrån? Hur många fick skydd under 2017 och hur många så kallade kvotflyktingar anlände under vidarebosättningsprogrammet?

De här senaste faktabladen från UNHCR i norra Europa – som täcker Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige – ger en överblick av statistiken från 2017 om asylsökande, flyktingar och statslösa personer i regionen. Faktabladen också visar siffrorna för ankomster, vidarebosättning, procent och totalt antal personer som getts skydd, samt antalet personer som de senaste fem åren och de första sex månaderna under 2018 ansökt om asyl i de olika länderna.

UNHCR:s faktablad för norra Europa (på engelska) kan laddas ner under följande länk: https://data2.unhcr.org/en/documents/download/66034