Select a language for our global site:

Select a country site:
 
Ny rapport undersøker norsk asyllovgivning om adgang til riket

Ny rapport undersøker norsk asyllovgivning om adgang til riket

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) har undersøkt norsk asyllovgivning og praksis i forbindelse med adgang til riket, bruken av tredjelandsavtaler og anvendelsen av prinsippet om straffrihet for asylsøkere som kommer eller oppholder seg irregulært i landet....