Select a language for our global site:

Select a country site:
 
UNHCR: Relokaliseringer fra Hellas haster mer enn noen sinne

UNHCR: Relokaliseringer fra Hellas haster mer enn noen sinne

UNHCRs representasjon for de nordiske og baltiske landene ser med glede på Norges beslutning om raskt å komme i gang med relokalisering av enslige mindreårige og andre sårbare asylsøkere fra de greske øyene. Situasjonen på øyene har lenge vært fryktelig ille med overfylte leire, et underdimensjonert helsetilbud og sanitære forhold […]

Rapport fra UNHCR: Coronaviruset er en alvorlig trussel mot flyktningers skolegang – halvparten av verdens flyktningbarn går ikke på skole

Rapport fra UNHCR: Coronaviruset er en alvorlig trussel mot flyktningers skolegang – halvparten av verdens flyktningbarn går ikke på skole

I en rapport som slippes i dag – ”Coming Together for Refugee Education” – advarer UNHCR, FNs flyktningorgan, for at millioner av unge flyktningers potensial trues ytterligere om ikke umiddelbare og kraftige virkemidler settes inn av det internasjonelle samfunnet for å motvirke COVID-19s katastrofale påvirkning på flyktningers utdannelse. Verdens mest utsatte grupper er særskilt i risksonen. Opplysningene i rapporten er basert på tall for innskrivning for skoleåret 2019.  Samtidig som barns utdannelse i alle land påvirkes negativt av COVID-19 viser rapporten att flyktningbarn rammes særlig hardt. Allerede før pandemien var det dobbelt så høy risiko for at et flyktningbarn ikke gikk på skolen som et barn som […]

10 Fakta om flyktninger

10 Fakta om flyktninger

UNHCR, FNs høykommisær for flyktninger, gir deg ti viktige fakta om flyktninger, som kan bidra til en mer faktabasert diskusjon.