UNHCR:s sju uppmaningar till det nya Europaparlamentet

Ledamöterna i det kommande Europaparlamentet har en unik och viktig möjlighet att ge bättre skydd för flyktingar i EU och i världen.

Konflikt, våld och förföljelse tvingar fler och fler människor på flykt från sina hem. De flesta stannar i sina hemländer eller flyr till grannländer, inte Europa. 

Trots att färre människor numera söker sig till Europa för att finna trygghet så dör fortfarande alltför många till havs i sökandet efter en ny framtid. Fortfarande blir människor stoppade och utsätts för övergrepp vid landgränserna, och många som söker skydd kan inte komma in i Europa.

Europeiska unionen (EU) kan ta en ledande roll i att skydda flyktingar i Europa och världen, bl.a. genom att stödja den globala flyktingpakten. Denna nya överenskommelse kommer att hjälpa till att ge bättre stöd till de länder där det finns flest flyktingar. Den uppmuntrar också till rättvisare fördelning av ansvaret att hjälpa de som tvingats fly sina länder.

Genom ett samarbete, kan EU-länder hantera människors anländande på ett säkert och humant sätt som fungerar för både flyktingar och de samhällen som tar emot dem. Genom att stödja länder utanför Europa kan EU också minska antalet farliga resor och hjälpa till att finna långsiktiga möjligheter för flyktingar att leva bra liv och inte bara överleva.

Läs mer om UNHCR:s sju uppmaningar till det nya Europaparlamentet på svenska här: