Asielzoekers

Het is niet eenvoudig om vast te stellen of iemand vluchteling is. UNHCR ondersteunt overheden met informatie over landen van herkomst, met juridische uitleg van begrippen en met voorstellen voor de wijze waarop een vluchteling geïdentificeerd kan worden.

Duidelijke procedures
Asielprocedures moeten duidelijk en efficiënt zijn. Ook hebben asielzoekers er recht op om in een taal die zij beheersen gevraagd te worden naar hun motieven om asiel te vragen/zoeken.

Terug naar land van herkomst
Binnen nationale asielprocedures wordt bepaald welke asielzoekers aanspraak kunnen maken op internationale bescherming. Personen kunnen naar hun land van herkomst worden teruggestuurd als er na het doorlopen van een eerlijke procedure wordt geoordeeld dat ze geen vluchteling zijn, of dat ze geen andere, bijzondere internationale bescherming nodig hebben.