Coronavirus

De wereldwijde uitbraak van het coronavirus vormt een gevaar voor iedereen, ook voor vluchtelingen.

UNHCR zorgt ervoor dat vluchtelingen ook bescherming tegen het virus krijgen. Met jouw steun kunnen wij hen helpen in de strijd tegen corona.

Help mee

215 landen

wereldwijd geraakt door het coronavirus

134 gastgemeen-
schappen

melden gevallen van corona

$745 miljoen

nodig voor preventiemaatregelen in de komende 9 maanden

 


 

 

 

Bijna 85% van de vluchtelingen wereldwijd bevindt zich in landen met minder goed ontwikkelde infrastructuur. Vaak wonen zij in verminderde leefomstandigheden met beperkte toegang tot kwalitatief goede gezondheidszorg. Hierdoor lopen zij extra risico om het coronavirus op te lopen, waaronder veel ouderen die vooral kwetsbaar zijn.

Ook zijn oorlogen niet gestopt en wagen vluchtelingen nog steeds hun leven in hun zoektocht naar veiligheid. Omdat veel landen hun grenzen hebben gesloten in de strijd tegen COVID-19, wordt dat steeds lastiger voor mensen op de vlucht.

UNHCR werkt continue samen met partners om verspreiding van het virus te voorkomen. Dit is een moeilijke opgave omdat “social distancing” en thuisisolatie niet altijd mogelijk is en/of effectief is als je met velen in een te klein huis of tent woont. Ook is water en zeep vaak een schaarste waardoor het simpele handen wassen een luxe is.

Naast het gevaar van het coronavirus, dreigt voor veel mensen die gedwongen op de vlucht zijn een tweede crisis door de maatregelen om het virus tegen te gaan. Vluchtelingen kunnen niet thuiswerken en hebben vaak banen waarbij ze niet door worden betaald als zij het werk niet leveren. Hierdoor kunnen zij niet meer voorzien in hun eigen onderhoud en worden veel vluchtelingen eerder geraakt door armoede dan door het virus zelf. Om een passende aanpak van het virus en de gevolgen ervan te realiseren, hebben VN-organisaties op 7 mei opgeroepen tot het inzamelen van 6,7 miljard dollar. Van dit bedrag heeft UNHCR 745 miljoen dollar nodig om de 79,5 miljoen mensen op de vlucht te beschermen.

 

Virusuitbraken voorkomen

Hoewel dit een ongeëvenaarde crisis is, put UNHCR uit de waardevolle ervaring van het bestrijden van eerdere virusuitbraken zoals Ebola en SARS. De Wereldgezondheidsorganisatie geeft leiding aan de wereldwijde aanpak van het coronavirus. Ook werken we nauw samen met andere VN-zusterorganisaties, lokale overheden en NGO’s in de strijd tegen COVID-19. Op dit moment ligt de focus van de aanpak op het voorkomen van besmetting. Bijvoorbeeld door het uitdelen van water, zeep en andere middelen voor een basishygiëne. Ook houdt UNHCR de problemen die kunnen ontstaan rondom afvalverwerking en desinfectiemateriaal nauwlettend in de gaten. En is er intensief contact met mensen op de vlucht en hun gastgemeenschappen om hen voorlichting te geven over het belang van hygiëne.

Het bestrijden van het coronavirus is een wereldwijde uitdaging die moet worden aangepakt op basis van internationale saamhorigheid en samenwerking. Om het virus effectief te kunnen bestrijden, moet iedereen toegang hebben tot gezondheidszorg, ook mensen op de vlucht.

Op 26 maart riep UNHCR op tot 255 miljoen Amerikaanse Dollar (USD) aan steun, die nodig zou zijn om steun te bieden in focuslanden waar dringend hulp nodig is. Dit bedrag is op 7 mei gewijzigd naar $745 miljoen omdat de impact vele malen groter is dan verwacht.

We kunnen dit niet alleen. Jouw steun is daarbij hard nodig. Samen kunnen we voorkomen dat het virus zich verder verspreid. Samen kunnen we ervoor zorgen dat iedereen beschermd is tegen het coronavirus.

 

Help mee

 

“Dit is de tijd voor actie. Met jouw steun kunnen we verspreiding van het virus voorkomen. Samen kunnen we levens redden.” 

Filippo Grandi, Hoge Commissaris van UNHCR

 

Wat doet UNHCR?

  • Versterking van gezondheids- en WASH-voorzieningen water, sanitatie en hygiëne), onder meer door het uitdelen van zeep en de toegang tot schoon drinkwater te vergroten;
  • Regeringen ondersteunen bij preventie en gezondheidszorg, onder meer door het verstrekken van medische apparatuur en benodigdheden;
  • Verspreiding van materiaal voor onderdak en hulpgoederen;
  • Begeleiding en informatievoorziening over preventiemaatregelen;
  • Uitbreiding van cash assistance om de sociaaleconomische impact van COVID-19 te verminderen;
  • Monitoring en bemiddeling om ervoor te zorgen dat de rechten van mensen op de vlucht worden gerespecteerd.

Griekenland
In Griekenland wonen 35.000 vluchtelingen verspreid over de Egeïsche eilanden in overvolle vluchtelingenkampen terwijl er slechts plek is voor 6.000 mensen. Van hen wonen 22.000 mensen in Moria op het eiland Lesbos terwijl dit kamp gebouwd is voor maar 3.000 vluchtelingen. Samen met artsen en 21 NGO’s luidt UNHCR de noodklok zodat bewoners van Moria en andere vluchtelingkampen op Chios, Kos, Samos en Leros zo snel mogelijk overgeplaatst worden naar het vasteland.

De hulp in de Griekse vluchtelingkampen is vooral gefocust op de ouderen en mensen met onderliggende gezondheidsproblemen omdat zij de meest kwetsbare doelgroep vormen. Ook probeert UNHCR de 5.500 alleenstaande minderjarige vluchtelingen op de radar te krijgen die verspreid over de eilanden wonen. Verder wordt er meer water, zeep en andere middelen uitgedeeld voor een basishygiëne. Ook worden er medische faciliteiten opgezet, tenten ingericht als quarantaine ruimtes en medische staf getraind om mensen met coronaverschijnselen snel te herkennen zodat er effectief gehandeld kan worden.

Syrië
UNHCR bereikt mensen op de vlucht via gezondheidscentra. Ook zijn er vrijwilligers en mobiele medische teams die eropuit trekken om mensen te bereiken die niet naar de gezondheidscentra kunnen komen. Op dit moment focussen hulpverleners op het belang van goede hygiëne en delen water en zeep uit. Verder worden er teams met medische staf getraind die snel kunnen handelen in het geval van een uitbraak. Andere gemeenschapswerkers worden getraind zodat zij mensen met het coronavirus gemakkelijk kunnen identificeren en verspreiding tegen kunnen gaan.

Bangladesh
In Bangladesh traint UNHCR medisch personeel dat werkzaam is in gezondheidscentra in de Rohingya-kampen, waar zo’n 850.000 vluchtelingen zeer dicht op elkaar leven. Meer dan 2.000 vluchtelingenvrijwilligers werken samen met gemeenschapsleiders om belangrijke preventiemaatregelen te communiceren. Ook worden radiospots, video, posters en folders verspreid in de Rohingya-, Birmese- en Bengaalse taal. Er worden aanvullende maatregelen genomen, waaronder het vergroten van toegang tot zeep en water en het aantal plekken om handen te wassen. Ook worden nieuwe isolatie- en behandelingsfaciliteiten voor vluchtelingen en gastgemeenschappen gecreëerd.

Soedan
UNHCR heeft zeep geleverd aan meer dan 260.000 vluchtelingen, binnenlands ontheemden en leden van gastgemeenschappen. UNHCR voert samen met partners en de overheid een grote bewustwordingscampagne in verschillende talen. Er zijn zo’n 15.000 sms-berichten verstuurd naar vluchtelingen die in de hoofdstad Khartoum wonen, met voorlichting en preventieadvies.

Venezuela
UNHCR werkt samen met andere organisaties en overheden in het platform Respons voor Venezolanen (R4V) wat bestaat uit 137 partners en onder leiding staat van de Wereldgezondheidsorganisatie en de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie. Gezamenlijk wordt gewerkt aan het opschalen van preventiemaatregelen voor vluchtelingen en hun gastgemeenschap. Deze maatregelen bestaan onder andere uit het uitdelen van water en zeep, voldoende en toegankelijke informatieverstrekking en het opzetten van isolatie- en quarantaine faciliteiten.

 

Onze hulp gaat continue door

Samen met VN-zusterorganisaties werkt UNHCR om effectieve oplossingen te vinden voor logistieke uitdagingen door verstoorde productie en grenssluitingen. We proberen meer op lokaal- en regionaal niveau aan te schaffen en organiseren luchtbruggen. Zo is er onlangs meer dan 100 ton aan noodhulp en medische materialen geland in Tsjaad en Iran. Om blijvende hulp te kunnen bieden aan mensen op de vlucht en hun gastgemeenschappen is dringend steun nodig.

De coronapandemie vraagt veel van ons allemaal. Iedereen kan geraakt worden en we voelen ons kwetsbaar en onzeker. In deze tijd van crisis, letten we extra goed op elkaar. Samen kunnen we verdere verspreiding van het coronavirus voorkomen. Dankzij jouw hulp kunnen we ervoor zorgen dat iedereen beschermd is tegen het virus, ook mensen die gedwongen op de vlucht zijn voor oorlog, geweld en vervolging.

Samen staan we sterk!

 

 

De wereldwijde uitbraak van het coronavirus vormt een gevaar voor iedereen, ook voor vluchtelingen.

Samen met overheden zorgt UNHCR dat vluchtelingen ook bescherming tegen het virus krijgen. Met jouw steun kunnen wij mensen op de vlucht helpen in de strijd tegen corona.

Help mee

215 landen

wereldwijd geraakt door het coronavirus

134 gastgemeen-

schappen

melden gevallen van corona

$745 miljoen

nodig voor preventiemaatregelen in de komende 9 maanden