De wereldwijde uitbraak van het coronavirus vormt een gevaar voor iedereen, ook voor vluchtelingen.

UNHCR beschermt vluchtelingen tegen het virus, de sociaal-economische impact en vraagt landen vluchtelingen ook toegang tot het vaccin te geven. Met jouw steun kunnen wij hen helpen in de strijd tegen corona.

Help mee

215 landen

wereldwijd geraakt door het coronavirus

134 gastgemeen-
schappen

melden gevallen van corona

$924 miljoen

nodig om vluchtelingen te beschermen

 


 

 

 

Bijna 85% van de vluchtelingen wereldwijd bevindt zich in lage- en middeninkomenslanden. Vaak hebben zij beperkte toegang tot gezondheidszorg. Hierdoor lopen mensen op de vlucht extra risico op het coronavirus, waaronder veel kwetsbare, zoals ouderen. 

Er zijn nog altijd veel oorlogen en gewapende conflicten  in de wereld. Daarom wagen veel vluchtelingen nog steeds hun leven in hun zoektocht naar veiligheid. De gesloten grenzen van landen maakt deze zoektocht nog lastiger. 

Vluchtelingen kwetsbaar tijdens coronacrisis

UNHCR werkt samen met partners om verspreiding van het virus tegen te gaan. Dit is een moeilijke opgave omdat “social distancing” en thuisisolatie niet altijd mogelijk is. Velen wonen in een té klein huis of tent, waardoor afstand houden niet kan. Daarnaast is water en zeep vaak een schaarste waardoor het simpele handen wassen een luxe is. Vluchtelingen kunnen niet thuiswerken en hebben vaak banen als dagloner. Hierdoor kunnen zij niet meer voorzien in hun eigen onderhoud en worden veel vluchtelingen eerder geraakt door armoede dan door het virus zelf. Ook de sociaaleconomische gevolgen van het coronavirus zijn enorm voor mensen op de vlucht. 

Hoewel dit een ongeëvenaarde crisis is, put UNHCR uit de waardevolle ervaring van het bestrijden van eerdere virusuitbraken zoals Ebola en SARS. De Wereldgezondheidsorganisatie geeft leiding aan de wereldwijde aanpak van het coronavirus. Ook werken we nauw samen met andere VN-zusterorganisaties, lokale overheden, NGO’s en vluchtelinggemeenschappen in de strijd tegen COVID-19. 

Het bestrijden van het coronavirus is een wereldwijde uitdaging die moet worden aangepakt op basis van internationale saamhorigheid en samenwerking. Om het virus effectief te kunnen bestrijden, moet iedereen toegang hebben tot gezondheidszorg. Ook mensen op de vlucht.

Hoe beschermt UNHCR vluchtelingen tegen het coronavirus?

Sinds de start van de pandemie hebben wij ons werk wereldwijd opgeschaald om ontheemden en vluchtelingen te beschermen tegen het virus. Zo hebben we noodhulp verleend door middel van het versterken van water en sanitaire voorzieningen, bevorderen van de toegang tot gezondheidszorg, opzetten van isolatiefaciliteiten en het verschepen van medisch materiaal. 

Het coronavirus heeft ook grote gevolgen voor het sociaal economisch welzijn en de (juridische)veiligheid van mensen op de vlucht. Daarom bestaat onze hulp ook uit:

  • Het vergroten van de overlevingskansen met cash assistance en het bevorderen van toegang tot basis services; 
  • Het bevorderen van inkomen en werkgelegenheid met het bieden van startkapitaal voor een bedrijfje; 
  • Gender gerelateerd geweld voorkomen door hulp te bieden aan de slachtoffers en ervoor zorgen dat meisjes en vrouwen ook in de lockdown toegang hebben tot services;
  • Het bevorderen van de mentale gezondheid en psychosociaal welzijn;
  • Communiceren met gemeenschappen om corona gerelateerde voorlichting te geven via bestaande en nieuwe netwerken;
  • Het bevorderen van toegang tot onderwijs door het heropenen van scholen op een veilige manier of het bieden van afstandsonderwijs voor de meest kwetsbaren zoals meisjes. 

“Dit is de tijd voor actie. Met jouw steun kunnen we verspreiding van het virus voorkomen. Samen kunnen we levens redden.” 

Filippo Grandi, Hoge Commissaris van UNHCR

Meer hulp is dringend nodig 

Miljoenen mensen die gedwongen op de vlucht zijn worden hard geraakt door de gevolgen van het coronavirus. Daarom heeft UNHCR $924 miljoen nodig om passende hulp te bieden aan kwetsbare mensen op de vlucht. Meer dan de helft, $455 miljoen, is nodig om de sociaaleconomische gevolgen tegen te gaan en de juiste bescherming te bieden.  

Financiële steun helpt UNHCR om ervoor te zorgen dat mensen op de vlucht toegang hebben tot gezondheidszorg, vaccinaties en bescherming. Ook doen we ons uiterste best om de ergste gevolgen van het coronavirus voor deze mensen terug te draaien. 

De wereldwijde uitbraak van het coronavirus vormt een gevaar voor iedereen, ook voor vluchtelingen.

UNHCR beschermt vluchtelingen tegen het virus, de sociaal-economische impact en vraagt landen vluchtelingen ook toegang tot het vaccin te geven. Met jouw steun kunnen wij hen helpen in de strijd tegen corona.

Help mee

215 landen

wereldwijd geraakt door het coronavirus

134 gastgemeen-

schappen

melden gevallen van corona

$924 miljoen

nodig om vluchtelingen te beschermen