รัฐบาลจากประเทศในภูมิภาคเอเชียเข้าร่วมการประชุมระดับสูง ว่าด้วยการยุติภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ ณ กรุงเทพฯ

ผู้แทนรัฐบาลมากกว่า 15 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค เข้าร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการยุติภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงเทพฯ โดยสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ (UNHCR) ด้วยความเห็นชอบจากรัฐบาลไทย

การประชุมทั้งสองวันนี้ จัดขึ้นเพื่อให้รัฐบาลจากประเทศในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในการจัดการ ป้องกันและลดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ รวมทั้งการให้ความคุ้มครองบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว รวมไปถึงการปฏิรูปกฎหมาย การกำหนดนโยบาย การร่วมหารือแลกเปลี่ยนถึงวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) ความสำเร็จในการดำเนินการ อีกทั้งหารือถึงความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการวางแผนจัดการปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการต่างๆ

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ผู้แทนรัฐบาลจะร่วมแลกเปลี่ยนถึงความเป็นไปได้ในการให้คำมั่นสัญญา (Possible Pledges) ถึงการดำเนินการเพื่อยุติปัญหาดังกล่าวในการประชุมระดับสูงสากลว่าด้วยการยุติภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ (Global High Level Meeting on Ending Statelessness) ที่จะจัดขึ้นต่อไปในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ทั้งนี้ ถือได้ว่าการประชุมที่กรุงเทพฯ ครั้งนี้ เป็นงานที่เกือบจะถึงครึ่งทางของแคมเปญ #IBelong ของ UNHCR ที่มีเป้าหมายเพื่อยุติภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติภายในระยะเวลา 10 ปี

แครอล แบทเชอร์เลอร์ ที่ปรึกษาพิเศษด้านไร้รัฐไร้สัญชาติประจำ UNHCR ซึ่งจะเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ได้กล่าวว่า “มากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรไร้รัฐไร้สัญชาติของโลก อาศัยอยู่ในแถบเอเชีย แต่ถึงกระนั้น เราได้เห็นความก้าวหน้าเป็นอย่างมากในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยรัฐบาลในแต่ละประเทศต่างทำงานอย่างแข็งขัน และให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกอยู่ในภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติให้ได้มาซึ่งสิทธิในการถือสัญชาติ”

เธอยังได้กล่าวอีกด้วยว่า “ผู้คนมากกว่าล้านคนทั่วโลกต้องตกเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาติ ทั้งๆ ที่ภาวะดังกล่าวสามารถป้องกันและแก้ไขได้ ด้วยความมุ่งมั่นทางการเมือง ”

บุคคลผู้ซึ่งไม่ได้รับการรับรองว่าเป็นคนชาติโดยรัฐใดเลย ภายใต้บทบัญญัติทางกฎหมายแห่งรัฐนั้น ถือว่าบุคคลนั้นตกอยู่ในภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ การที่บุคคลถูกปฏิเสธสถานะทางกฎหมาย ย่อมส่งผลให้เผชิญความยากลำบากนับตั้งแต่เกิดจนสิ้นชีวิต

ช่วงระยะเวลากว่าห้าปีที่ผ่านมา ผู้คนนับหมื่นในแถบเอเชียที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยถือสัญชาติใด พวกเขาได้รับสัญชาติจากความพยายามในการแก้ปัญหาดังกล่าวของรัฐบาล

บ่อยครั้งที่คนไร้รัฐไร้สัญชาติถูกปฏิเสธการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน ต้องเผชิญกับความยากลำบากในการเข้าถึงการศึกษา การบริการสาธารณสุขและโอกาสในการทำงานตลอดช่วงชีวิต ในบางกรณี พวกเขาไม่สามารถที่จะจดทะเบียนสมรส ไม่สามารถเดินทางได้อย่างอิสระ ไม่สามารถถือครองทรัพย์สิน ไม่สามารถทำงาน หรือแม้แต่ถูกปฏิเสธการทำพิธีศพและการออกมรณบัตร

หมายเหตุ

การประชุมระดับสูงว่าด้วยการยุติภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จัดขึ้น ณ โรงแรม รอยัลออร์คิด เชอราตัน กรุงเทพฯ ในวันที่ 30-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 17.30 น.

ผู้ร่วมบรรยายในงาน

คุณเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 น.)

คุณน้ำผึ้ง ปัญญา อดีตบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ
(วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. )

ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับแคมเปญ #IBelong ของ UNHCR
https://www.unhcr.org/ibelong/

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อ ประจำกรุงเทพฯ:
ดวงมน สุชาตานนท์ [email protected] +6681 855 8522
เจนนิเฟอร์ แฮริสัน   [email protected]  +6682 290 8831

Page 2 of 2