โคโรนาไวรัส

COVID-19 มีการระบาดใหญ่ไปทั่วอันเป็นภัยคุกคามต่อทุกคนบนโลกนี้ แต่สงครามและความรุนแรงยังดำเนินต่อไป มีเด็ก ครอบครัวผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นนับล้านคนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยง

UNHCR ทำงานในพื้นที่ ยกระดับมาตรการความช่วยเหลือ ส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ มอบการรักษาพยาบาล น้ำสะอาด การบริการด้านสุขอนามัย เพื่อปกป้องผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่น UNHCR ทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลที่รับผิดชอบในการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19เพื่อทำให้แน่ใจว่าผู้ลี้ภัยได้ถูกรวมอยู่ในแผนการตอบสนองต่อโรค COVID-19 ของรัฐบาล

บริจาคตอนนี้

216 ประเทศทั่วโลก

ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19


134 ประเทศที่รองรับผู้ลี้ภัย

รายงานการแพร่เชื้อภายในประเทศของไวรัส COVID-19


71 ล้านคน

ถูกบังคับให้พลัดถิ่นทั่วโลก


*ข้อมูลล่าสุดวันที่ 3 มิถุนายน 2563

การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลต่อผู้ลี้ภัยอย่างไร

ผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นตกอยู่ในสถานะของคนชายขอบและเป็นหนึ่งในกลุ่มที่เปราะบางมากที่สุดในสังคม พวกเขาตกอยู่ในความเสี่ยงในการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของไวรัส COVID-19เนื่องจากเข้าถึงน้ำสะอาด ระบบสาธารณสุขและการบริการทางการแพทย์ได้อย่างจำกัด

มากกว่าร้อยละ 80 ของผู้ลี้ภัยและเกือบจะทั้งหมดของผู้พลัดถิ่นทั่วโลกพักพิงอยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลาง พวกเขามักเผชิญกับความท้าทายและความเปราะบางซึ่งสมควรถูกนำมาพิจารณาในการทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมและตอบสนองในวิกฤต COVID-19 การที่เราดูแลกลุ่มคนที่เปราะบางมากที่สุดให้ปลอดภัยหมายถึงเราช่วยให้ทุกคนปลอดภัย

การทำงานในพื้นที่ทั่วโลก

UNHCR ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นภายในประเทศอย่างไรในการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส

เรายกระดับการทำงานเพื่อปกป้องผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นภายในประเทศให้ปลอดภัยโดยการมอบความช่วยเหลือด้วยสิ่งของบรรเทาทุกข์เช่น น้ำสะอาด ยารักษาโรคและของใช้เพื่อสุขอนามัย เราติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดและตอบสนองต่อสถานการณ์เพื่อจำกัดการติดเชื้อ นอกจากนี้เรายังสนับสนุนด้านสาธารณสุขและสุขอนามัยให้กับชุมชนที่ให้ที่พักพิงแก่ผู้พลัดถิ่น รวมไปถึงการลำเลียงความช่วยเหลือฉุกเฉินทางอากาศและสร้างพื้นที่เพื่อคัดแยกและดูแลผู้ป่วย

เราสนับสนุนการสื่อสารเพื่อสร้างความรับรู้ผ่านทางเครือข่ายของชุมชน เสนอแนวทาง ข้อมูลและมาตรการการป้องกัน เช่น การล้างมือ การเว้นระยะห่างทางสังคม การคัดแยกผู้ป่วยและสถานที่ที่พวกเขาสามารถเข้ารับบริการด้านสาธารณสุข เรามอบอุปกรณ์การสร้างที่พักพิง สิ่งของบรรเทาทุกข์และขยายความช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากการแพร่ระบาด เราทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าผู้พลัดถิ่นได้รับความคุ้มครองและเข้าถึงสิทธิต่างๆ ที่พึงได้รับ ซึ่งรวมถึงสิทธิในการขอลี้ภัยแม้จะมีการปิดชายแดน เราทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรในพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาและการป้องกันความรุนแรงทางเพศ

การทำงานของ UNHCR ในประเทศไทย

สำหรับการทำงานเพื่อช่วยเหลือในวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 UNHCR ทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ขอลี้ภัย ผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทยถูกรวมอยู่ในแผนการตอบสนองของประเทศ สามารถเข้าถึงบริการการตรวจหาเชื้อไวรัสโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขรวมไปถึงมาตรการและทางเลือกอื่นแทนการกักขังผู้ขอลี้ภัยและผู้ลี้ภัย

ยิ่งไปกว่านั้น UNHCR ยังจัดตั้งกลุ่มประสานงานการรับมือการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 สำหรับผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยในเขตเมือง และสำหรับผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาและบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติเพื่อแบ่งปันข้อมูลการช่วยเหลือและการตอบสนองในวิกฤตนี้ โดย UNHCR มอบความช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัยในเขตเมืองที่เปราะบางมากที่สุดเพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าถึงความต้องการพื้นฐาน นำไปสู่เสถียรภาพโดยรวมของพื้นที่ในเขตเมือง อันเป็นการสนับสนุนมาตรการการป้องกันและความพยายามของรัฐบาลไทยอีกทางหนึ่ง