ผู้สูงอายุ

เป็นเรื่องยากสำหรับผู้สูงอายุในการจากบ้านแม้จะเป็นการแสวงหาที่พักพิงที่ปลอดภัย UNHCR ทำงานหนักเพื่อช่วยเหลือและดูแลผู้สูงอายุผู้ลี้ภัย

เป็นเรื่องยากสำหรับผู้สูงอายุในการจากบ้านแม้จะเป็นการแสวงหาที่พักพิงที่ปลอดภัย ระหว่างการลี้ภัยจึงทำให้พวกเขาออกห่างจากสังคมและครอบครัว จึงยิ่งทำให้เปราะบางมากยิ่งขึ้น

ที่ UNHCR ทำงานหนักเพื่อช่วยเหลือและดูแลผู้สูงอายุระหว่างการลี้ภัย ทำให้พวกเขาเข้าถึงการบริการขั้นพื้นฐานระหว่างการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจรวมถึงการสร้างชีวิตใหม่หลังจากวิกฤต ผู้สนับสนุนทุกคนรวมถึงผู้บริจาคเช่นคุณ ช่วยให้ผู้สูงอายุผู้ลี้ภัยสามารถมีชีวิต

การทำงานของ UNHCR ประเทไทยเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้ลี้ภัย

ท่ามกลางสงคราม และความขัดแย้ง ผู้สูงอายุมีความยากลำบากในการลี้ภัย และเปราะบางที่สุด หลายคนจำความโหดร้ายของสงคราม การสูญเสีย บางคนเห็น หรือถูกกระทำรุนแรง และพลัดพรากจากครอบครัว และต้องอยู่กับความรู้สึกนั้น ใช้เวลาอยู่ในค่ายมานานเกินไปโดยไม่ทราบว่าโลกภายนอกเป็นอย่างไร อนาคตเป็นเช่นไร พลัดพรากจากครอบครัว และไม่มีใครดูแล

  • การตั้งถิ่นฐานใหม่: UNHCR สนับสนุนการคืนครอบครัวให้กับผู้สูงอายุผู้ลี้ภัยผ่านโครงการตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่3 ทำให้พวกเขามีโอกาสได้อยู่กับครอบครัวอีกครั้ง
  • การเดินทางกลับมาตุภูมิโดยสมัครใจ: โครงการที่นำโดยรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ด้วยการสนับสนุนจาก UNHCR และองค์กรพันธมิตร เพื่อให้ผู้สูงอายุผู้ลี้ภัยและผู้ลี้ภัยในกลุ่มอื่นๆ ได้รับโอกาสเดินทางกลับบ้านในประเทศเมียนมา