ผู้พิการ

ผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นผู้พิการจำนวนมากมักเป็นกลุ่มคนที่มองไม่เห็นหรือถูกลืมจากสังคม

UNHCR ทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าผู้พิการสามรรถเข้าถึงความช่วยเหลือที่จำเป็น รวมถึงโอกาสในการเข้าถึงการพัฒนาและเรียนรู้ทักษะที่เป็นประโยชน์กับตนเอง ครอบครัวและชุมชนของพวกเขา เราทำงานตลอดเวลาเพื่อเข้าถึงปัญหาที่พวกเขากำลังเผชิญและหาทางออกเพื่อมอบความช่วยเหลือในระยะยาว

“ฉันไม่มีขาจึงใช้ก้นไถพื้นมาจนถึงค่ายผู้ลี้ภัย”

“วันนั้นพวกเขาใช้ให้ฉันเดินทางไปส่งสารให้กับทหารอีกกลุ่ม ระหว่างทางฉันเหยียบกับระเบิด ฉันนอนจมกองเลือดด้วยความเจ็บปวดกว่าครึ่งวันในป่าเพื่อรอคนมาช่วย พอกลับมาถึงบ้านได้และฟื้นตัว พวกเขาก็ยังคงใช้แรงงานฉันอยู่ถึงแม้จะพิการ ฉันอดทนทำงานเพื่อรักษาชีวิตและเพื่อลูก แต่เหตุการณ์กลับรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนฉันตัดสินใจลี้ภัย ฉันไม่มีขาจึงใช้ก้นไถพื้นมาจนถึงค่ายผู้ลี้ภัย” หน่อ เกะ วัย 43 ปี ต้องเสียขาจากการเหยียบกับระเบิด”

โครงการเพื่อผู้พิการในประเทศไทย

ในปี พ.ศ. 2561 ผู้ลี้ภัยพิการจำนวน 367 คน ได้รับ การดูแลรักษาจาก UNHCR ผ่านโครงการกายภาพบำบัด การบริการอวัยวะแขน ขาเทียม รวมถึงการมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือแก่ผู้พิการ เช่น ไม้เท้า รถเข็น และห้องสุขาแก่ผู้พิการอัมพาต

บริจาคสนับสนุนการทำงาน