นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ UNHCR 

UNHCR มุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลและความความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์ของ UNHCR (ซึ่งรวมถึงทุกเว็บไซต์ภายใต้โดเมน “unhcr.org” และเว็บไซต์ UNHCR ในประเทศต่างๆ) รวมถึงหน้าเว็บไซต์บนเว็บไซต์อื่นๆ (อาทิ บัญชีอย่างเป็นทางการของ UNHCR บนเครือข่ายสังคมออนไลน์) การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ UNHCR เท่ากับว่าคุณได้ยอมรับข้อกำหนด ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายว่ามีข้อมูลใดบ้างที่ UNHCR และบุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้เมื่อคุณเยี่ยมชม unhcr.org หรือหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ UNHCR อื่นๆ และ UNHCR มีวิธีการในการใช้และจัดเก็บข้อมูลนั้นอย่างไรบ้าง ทุกข้อมูลที่เปิดเผยโดยความสมัครใจของผู้ใช้เว็บไซต์ที่มีต่อ เว็บไซต์ UNHCR  จะถูกเก็บไว้ด้วยความระมัดระวังและความปลอดภัยสูงสุด และจะไม่ถูกนำไปใช้ในลักษณะอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การที่คุณได้เยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ คุณอาจเข้าถึงหรือถูกนำไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ UNHCR เช่น เว็บไซต์ของพันธมิตรระดับประเทศของเรา ซึ่งกำลังระดมทุนในนามของ UNHCR เว็บไซต์เหล่านี้ทั้งหมดจะมีคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลซึ่งคล้ายกับคำชี้แจงนี้ แต่อาจแตกต่างกันเล็กน้อย 

การนำไปใช้ของข้อมูลส่วนบุคคล 

คุณมีสิทธิในการตัดสินใจมอบข้อมูล เมื่อคุณได้ดำเนินการบางอย่างบนเว็บไซต์ของเรา เช่นการบริจาค การลงชื่อสนับสนุน การลงทะเบียนรับข่าวสารทางอีเมล หรือการกรอกแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อร่วมกิจกรรมใดๆ ของเรา ซึ่งรวมถึงการสมัครงาน คุณได้รับทราบ และมอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อาทิ ชื่อ ที่อยู่ อีเมล และข้อมูลอื่นๆ 

คุณจะได้รับการติดต่อจาก UNHCR เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับงานของ UNHCR เท่านั้น และคุณสามารถยื่นขอให้ลบชื่อของคุณออกจากรายชื่อผู้รับข่าวสารของเราได้ตลอดเวลา (ดูวิธีการยกเลิกที่ด้านล่าง) 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่อีเมล เราสามารถกำหนดเป้าหมายข้อความสำหรับคุณบนเครือข่ายสังคมออนไลน์และระบุถึงบุคคลอื่นบนอินเทอร์เน็ตที่มีแนวโน้มว่าจะสนับสนุนการทำงานของ UNHCR และช่วยเหลือผู้ลี้ภัยมากที่สุด ซึ่งอาจจำมีความเป็นต้องอัปโหลดรายการที่อยู่อีเมลที่เข้ารหัสไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้ให้บริการ เช่น Facebook ข้อมูลนี้จะไม่ถูกจัดเก็บหรือนำกลับมาใช้ใหม่โดยผู้ให้บริการดังกล่าว และจะถูกเก็บไว้ตามระยะเวลาของกระบวนการจับคู่เท่านั้น หากคุณไม่ต้องการใช้ข้อมูลของคุณในลักษณะนี้ โปรดติดต่อเราผ่าน [email protected]  

นอกจากนี้ หากคุณอัปโหลดเนื้อหาไปยังเว็บไซต์ UNHCR หรือบัญชีอย่างเป็นทางการของ UNHCR บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เราจะสามารถเห็นข้อมูลบางอย่างได้ เช่น ในข้อมูล EXIF ที่ให้มาเมื่อคุณส่งภาพถ่าย เราจะสามารถดูได้ว่าคุณใช้กล้องประเภทใด ประทับเวลา/วันที่ และสถานที่ ถ้ามี ข้อมูลนี้อาจใช้เพื่อดำเนินการตรวจสอบยืนยัน แต่จะไม่ถูกแชร์นอกเหนือทีมโซเชียลมีเดียของ UNHCR ในกรุงเจนีวา 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

เราอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่หน่วยงานอื่นที่เป็นพันธมิตร และผู้ให้บริการต่างๆ รวมถึงบริษัทโฆษณาดิจิทัล หรือบริษัทโซเชียลมีเดียที่ให้บริการในนามของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสารถึงคุณเกี่ยวกับกิจกรรมของ UNHCR การทำไดเร็คเมล หรือการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคของคุณ; (ii) กับพันธมิตรระดับชาติของเราที่ช่วยเราระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและผู้ที่ถูกบังคับให้พลัดถิ่นต่างๆ ซึ่งเรามีการแบ่งปันข้อมูลที่ไม่เปิดเผยรายชื่อที่รวบรวมผ่านคุกกี้ที่คุณได้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราไปยังพันธมิตรการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยเหล่านี้ เพื่อให้พวกเขาเสนอเนื้อหาที่ปรับแต่งให้กับผู้เยี่ยมชมของพวกเขา ข้อมูลทางการเงินที่มีความละเอียดอ่อนจะไม่ถูกเปิดเผยไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม เราจะรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยอยู่เสมอ และเราจะไม่ขายหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลของคุณกับบุคคลที่สาม

การยกเลิกรับข่าวสาร 

ผู้ที่ให้ที่อยู่อีเมล และ/หรือ บริจาคผ่านเว็บไซต์ของ UNHCR และยินดีที่จะรับข่าวสารการทำงานต่างๆ ของ UNHCR นั้น เราอาจมีการสื่อสารผ่านช่องทางอื่น อาทิ อีเมล์ ไดเร็คเมล โทรศัพท์ และ  SMS โดยอีเมลแต่ละฉบับที่ส่งโดย UNHCR จะมีส่วนที่ให้คุณสามารถเลือกยกเลิกรับข่าวสาร ลบที่อยู่ของคุณออกจากรายชื่อของเรา และคุณยังสามารถเลือกที่จะไม่รับข้อมูลได้ โดยการส่งอีเมลไปที่ [email protected]

คุกกี้

นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเปิดเผยให้กับเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำงานต่างๆ นี้  UNHCR ยังรวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเว็บไซต์ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ผ่านการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์ UNHCR แสดงว่าคุณยินยอมให้เราวางประเภทคุกกี้ที่กำหนดไว้ด้านล่างบนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์พกพาของคุณ 

คุกกี้คืออะไร 

คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขที่วางไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณหรืออุปกรณ์พกพาอื่นๆ เมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์ของ UNHCR โดย UNHCR ใช้คุกกี้นี้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงกำหนดเป้าหมายผู้ชมและปรับแต่งเนื้อหาที่นำเสนอที่เหมาะสมกับบุคคลนั้นๆต่อสาธารณะทั้งบนเว็บไซต์และที่อื่น ๆ เราส่งคุกกี้เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ UNHCR  และมีแบบสำรวจออนไลน์ หรือขอข้อมูลจากคุณ การยอมรับคุกกี้ที่ใช้บนเว็บไซต์ UNHCR ไม่ได้ทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ แต่เราสามารถใช้คุกกี้เพื่อระบุคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ข้อมูที่เข้ารหัสที่รวบรวมจากคุกกี้ใช้เพื่อทำความเข้าใจประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของเราเช่นเดียวกับเว็บไซต์ของพันธมิตรระดมทุน เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณในขณะที่ใช้งานให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อเตือนคุณถึงงานที่สำคัญของ UNHCR และวิธีที่คุณสามารถสนับสนุนเราหลังจากที่คุณออกจากเว็บไซต์ UNHCR อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้ไม่มีการระบุชื่อและอ้างอิงตามพฤติกรรมมากกว่าคุณลักษณะที่ทำให้แยกแยะตัวบุคคลได้ 

การระงับคุกกี้ 

หากคุณไม่ต้องการติดตั้งคุกกี้บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณให้แจ้งให้คุณทราบก่อนที่คุณจะได้รับคุกกี้ ทำให้คุณมีโอกาสตัดสินใจว่าจะยอมรับหรือไม่ คุณยังสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณให้ปิดคุกกี้ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณทำเช่นนั้น บางส่วนของเว็บไซต์ UNHCR อาจทำงานไม่ได้เต็มที่ 

การใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ UNHCR

UNHCR ประสงค์ที่จะเปิดเผยและมีความโปร่งใสกับผู้ใช้เกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ เพื่อให้คุณมีการเข้าใจและรับรู้ว่าความเป็นส่วนตัวของคุณได้รับการปกป้องอย่างไรเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ UNHCR 

เราใช้คุกกี้ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้: 

 1. เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณบนเว็บไซต์ของเรา คุกกี้ช่วยให้เรามั่นใจว่า เราให้บริการเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของคุณ ในขณะเดียวกันยังลดการจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับคุณออก ตัวอย่างเช่น คุกกี้สามารถบอกเราได้หากคุณแสดงความสนใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินหรือแคมเปญใดโดยเฉพาะ เพื่อให้เราสามารถมั่นใจได้ว่าครั้งต่อไปที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ UNHCR ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินหรือแคมเปญนี้จะถูกจัดลำดับแสดงความสำคัญเหนือเนื้อหาอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน คุกกี้สามารถบอกเราได้ว่า คุณได้กรอกแบบฟอร์ม UNHCR หรือลงนามในคำร้อง เพื่อที่เราจะไม่นำเสนอสิ่งนี้แก่คุณในครั้งต่อไปที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีก คุกกี้นี้ยังช่วยให้เราเข้าใจถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเยี่ยมชมของคุณ ซึ่งสามารถช่วยให้เราปรับปรุงประสบการณ์ท่องเว็บไซต์ของคุณ อาทิเช่น: คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราจากพื้นที่ใดของโลก หรือคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราผ่านข้อความทางอีเมล หรือสื่อสังคมออนไลน์ หรือว่าเบราว์เซอร์เว็บไซต์ของคุณรองรับเทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้บนเว็บไซต์ UNHCR หรือไม่ 
 2. เพื่อให้เข้าใจประสิทธิภาพเว็บไซต์ UNHCR และความพยายามพัฒนาการในการสื่อสารด้านอื่นๆ คุกกี้ช่วยให้เรามีสถิติที่ไม่เปิดเผยตัวบุคคล ที่สามารถบอกเราเกี่ยวกับจำนวนผู้ใช้ที่เข้าชมเว็บไซต์ ว่ามาจากไหน และมีการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับเว็บไซต์อย่างไรบ้าง ข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์มากสำหรับเราในการดูว่าหน้าและเนื้อหาใดบนเว็บไซต์ UNHCR ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพื่อให้เราสามารถแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น ข้อมูลที่รวบรวมผ่านคุกกี้ยังช่วยให้เราเข้าใจว่ากิจกรรมอื่นๆ ของเรา เช่น เนื้อหาในโซเชียลมีเดีย และอีเมลส่งผลต่อการใช้เว็บไซต์ UNHCR อย่างไร
 3. เพื่อปรับปรุงสิ่งที่มีความสอดคล้องของแคมเปญของ UNHCR และข้อความทางการตลาดที่แสดงต่อคุณหลังจากที่คุณออกจากเว็บไซต์ของเรา คุกกี้สามารถช่วยเราแน่ใจว่า คุณได้รับโฆษณาส่วนบุคคลจากบริการโฆษณาทางดิจิตอลเมื่อคุณเรียกดูเว็บไซต์อื่น ๆ ตามเนื้อหาที่คุณมีปฏิสัมพันธ์บนเว็บไซต์ UNHCR ยกตัวอย่างเช่น คุกกี้สามารถบอกเราได้หากคุณเข้าชมหน้าเว็บเกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินด้านมนุษยธรรมในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง เพื่อให้สามารถแสดงข้อความเพื่อขอการสนับสนุนเกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินในสถานการณ์นั้นให้คุณเห็น เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นโดยจะไม่มีพันธมิตรทางการค้าใดของ UNHCR ที่ให้บริการดังกล่าวนี้สามารถรวบรวมหรือใช้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ 
 4. ประสิทธิภาพในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ – เราต้องการตรวจสอบการใช้จ่ายด้านโฆษณาของเราอย่างรอบคอบเพื่อให้มีความคุ้มค่ามากที่สุด UNHCR ใช้คุกกี้ที่จัดเตรียมนี้ผ่านแพลตฟอร์มการวัดผลออนไลน์ เช่น Google Analytics และ DoubleClick เพื่อระบุจำนวนผู้ที่มาที่เว็บไซต์ของเราจากเว็บไซต์ต่างๆ ที่แสดงสื่อเกี่ยวกับแคมเปญของเรา ข้อความแคมเปญใดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่ดึงดูดผู้คนมายังเว็บไซต์ UNHCR และอะไร คือสิ่งที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราทำหลังจากคลิกที่โฆษณาของเรา ข้อมูลนี้ช่วยให้เราสามารถวางแผนแคมเปญในอนาคตได้อย่างคุ้มค่า เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเสียทรัพยากรที่สนับสนุนการให้คุ้มครองผู้ลี้ภัยไปบนเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่ไม่น่าสนใจต่อผู้ที่อาจเป็นผู้สนับสนุนของเราในอนาคต
 5. การเข้าถึงคุณบนช่องทางสื่อสังคมออนไลน์และการระบุถึงผู้สนับสนุนคนอื่นที่ต้องการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยมากขึ้น – จากการทำงานผ่านคุกกี้ เราสามารถกำหนดข้อความสำหรับคุณบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของเรา และระบุถึงบุคคลอื่นบนอินเทอร์เน็ตที่มีแนวโน้มว่าจะสนับสนุนงานของ UNHCR และช่วยเหลือผู้ลี้ภัยมากที่สุด ข้อมูลนี้จะไม่ถูกนำไปใช้โดยผู้ให้บริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไว้ข้างต้น

คุกกี้ของบุคคลที่สาม 

คุกกี้บางตัวที่คุณได้รับเมื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ UNHCR อาจไม่เกี่ยวข้องกับ UNHCR ยกตัวอย่างเช่น หากคุณเยี่ยมชมส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ UNHCR ที่มีเนื้อหาฝังอยู่ เช่น วิดีโอ YouTube หรือฟีด Twitter หรือมีปลั๊กอิน เช่น ปุ่มไลค์บน Facebook คุณอาจได้รับคุกกี้ที่ส่งจากเว็บไซต์เหล่านี้ ตามรายละเอียดข้างต้น เรายังใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามสำหรับบริการโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายและสำหรับการติดตามการเพิ่มการรับรู้เว็บไซต์ของเราและประสิทธิภาพการสื่อสาร 

UNHCR ไม่ได้ควบคุมการตั้งค่าหรือการใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามเหล่านี้ ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์เหล่านี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง 

UNHCR ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่รวบรวมโดยเว็บไซต์ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือจัดการ แม้ว่าเว็บไซต์เหล่านี้จะลิงก์ไปยังเว็บไซต์ UNHCR ก็ตาม เว็บเบราว์เซอร์สมัยใหม่ให้ความสามารถในการปิดการใช้งานคุกกี้ทั้งหมดหรือเฉพาะคุกกี้ของบุคคลที่สาม

ความรับผิดชอบต่อผู้ใช้งาน 

UNHCR อาจขอให้ผู้มีส่วนได้เสีย และชุมชนต่างๆ แบ่งปันภาพถ่าย และวิดีโอแบบสาธารณะบนเว็บไซต์ โดยทั่วไปสื่อประเภทนี้จะกำหนดเป็นเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ (UGC) 

ผู้ใช้เว็บไซต์ UNHCR รับทราบเกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าว ถือว่าไม่มีกรรมสิทธิ์และไม่เป็นความลับ หากคุณส่งเอกสารนี้มาให้เรา ไม่ว่าจะทางอีเมล โดยการแท็กเนื้อหาบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก หรือผ่านเว็บไซต์ด้วยวิธีอัปโหลดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ แสดงว่าคุณให้สิทธิ์ที่ไม่อาจเพิกถอนได้ตลอดไป โดยไม่ผูกขาด ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ในการทำซ้ำ แก้ไข และเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวที่อื่นในเว็บไซต์และสิ่งพิมพ์แก่ UNHCR ทั่วโลก นอกจากนี้ คุณให้สิทธิ์แก่ UNHCR ในการใช้ชื่อที่คุณส่งมาเกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม คุณยังคงเป็นเจ้าของและใช้เนื้อหาของคุณต่อไปได้ตามที่คุณต้องการ รวมถึงความสามารถในการอนุญาตให้ผู้อื่นใช้เนื้อหานั้นด้วย 

หากคุณอัพโหลดหรือแบ่งปันสื่อของคุณกับเว็บไซต์ UNHCR หรือบัญชีโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ UNHCR หรือบัญชีโซเชียลมีเดียใดๆ ทั่วโลกอาจมีการใช้สื่อดังกล่าวนี้ 

เมื่อเราขอให้ชุมชนต่างๆแบ่งปันเนื้อหากับเรา เราจะอธิบายว่าเรามีความตั้งใจจะใช้เนื้อหาอย่างไร โดยส่วนใหญ่ เราจะแชร์เนื้อหานี้ซ้ำบนช่องทางโซเชียลมีเดียหรือบนเว็บไซต์ของเรา หากมีความชัดเจนเป็นพิเศษ เราอาจใช้เนื้อหาที่แบ่งปันกับเราในสื่อส่งเสริมการขายของ UNHCR ในกรณีดังกล่าว เราจะพยายามติดต่อคุณเพื่อหารือว่าคุณยินยอมให้ใช้งานหรือไม่ และถามว่าคุณต้องการให้เครดิตหรือไม่ 

UNHCR ไม่จ่ายเงินและไม่มีการสร้างรายได้ใดๆ จากการขายหรือออกลิขสิทธิ์ในงานแต่ละชิ้นของ UGC

เงื่อนไขการอัโหลดเนื้อหา 

เมื่อคุณส่งเนื้อหาหรือแบ่งปันเนื้อหากับ UNHCR คุณต้อง ส่ง/แบ่งปัน เนื้อหาต้นฉบับที่เป็นของคุณเองเท่านั้น หากเนื้อหาของคุณประกอบด้วยผลงานของผู้อื่น (เช่น เพลง รูปภาพ และ/หรือ วิดีโอ) คุณต้องได้รับสิทธิ์ที่จำเป็นหรือสิทธิ์ในการใช้เนื้อหานั้น 

หากเนื้อหาของคุณสามารถระบุถึงผลงานบุคคลอื่นอย่างชัดเจน คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องยินยอมให้ UNHCR ใช้เนื้อหาดังกล่าวได้ ในกรณีที่เนื้อหาของคุณระบุว่าสามารถเข้าถึงเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพ่อแม่หรือผู้ปกครองของพวกเขาให้ความยินยอมตามที่ระบุไว้ข้างต้น 

UNHCR ยังสามารถกำหนดให้คุณไม่ส่งหรือแบ่งปันเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ต่อไปนี้: 

 1. เนื้อหาที่มีข้อมูลอันเท็จโดยมีเจตนา หรือทำให้เข้าใจผิด การใส่ร้ายป้ายสี ละเมิด ลามกอนาจาร ข่มขู่ หรือล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของบุคคล หรือผิดกฎหมายในทางใดทางหนึ่ง;
 2. เนื้อหาที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของหรือที่คุณไม่ได้มีลิขสิทธิ์ และ/หรือ การอนุมัติที่จำเป็นตามที่กฎหมายกำหนด
 3. เนื้อหาที่เป็นอันตรายในทางเทคนิค (รวมถึง, แต่ไม่จำกัด , ไฟล์ที่มีไวรัส ไฟล์ที่เสียหาย หรือซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมใดๆ ที่คล้ายคลึงกันที่อาจสร้างความเสียหายต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น) หรือ
 4. เนื้อหาที่มีการแอบอ้างถึงบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ หรือกล่าวเท็จหรือบิดเบือนความจริงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลใดหรือหน่วยงานใด ๆ
 5. การลบการแสดงที่มาของผู้เขียน ประกาศทางกฎหมาย หรือการกำหนดกรรมสิทธิ์หรือป้ายกำกับในไฟล์ใดๆ ที่อัปโหลด
 6. การปลอมแปลงที่มาหรือแหล่งที่มาของซอฟต์แวร์หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่มีอยู่ในไฟล์ที่อัปโหลด
 7. การโฆษณาหรือนำเสนอขายสินค้าหรือบริการ หรือการดำเนินการหรือส่งต่อแบบสำรวจ การแข่งขัน หรือจดหมายลูกโซ่ หรือการดาวน์โหลดไฟล์ใด ๆ ที่โพสต์โดยผู้ใช้รายอื่นบนเว็บไซต์ UNHCR ที่คุณรู้จักหรือควรทราบ ที่ไม่สามารถเผยแพร่ได้อย่างถูกกฎหมาย

เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมจะถูกปฏิเสธหรือลบออกจากเว็บไซต์ UNHCR และบัญชีโซเชียลมีเดีย หากมีข้อสงสัย โปรดอย่าแชร์เนื้อหาของคุณกับ UNHCR หากคุณโพสต์ หรือส่งไปยังเว็บไซต์ของเรา ณ สื่อประเภทใดประเภทหนึ่งที่ต้องห้ามภายใต้วรรคข้างต้นหรือกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และ UNHCR มีค่าใช้จ่าย ความรับผิดหรือความสูญเสียใด ๆ คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายแก่ UNHCR สำหรับต้นทุน ค่าใช้จ่าย ความรับผิดหรือความสูญเสียดังกล่าวทั้งหมด 

คุณควรทราบว่า UNHCR มีสิทธิ์ที่จะเปิดเผยตัวตนของคุณ (หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีเกี่ยวกับตัวคุณ) ต่อบุคคลที่สามที่อ้างว่าเนื้อหาใด ๆ นั้นละเมิดสิทธิ์ใด ๆ ของพวกเขาหรือต่อรัฐบาลหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่อาจร้องขอ UNHCR ที่จะทำเช่นนั้น 

การอัปโหลดเนื้อหาไปยังสื่อสังคมออนไลน์

หากคุณอัปโหลดเนื้อหาไปยังสื่อสังคมออนไลน์แล้วติดแท็ก เพื่ออ้างถึง UNHCR การส่งของคุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น โปรดรับทราบว่าข้อกำหนดของเว็บไซต์และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ด์นั้นๆ อาจแตกต่างไปจากของ UNHCR เมื่อการส่งเนื้อหาของคุณไปยังเว็บไซต์นั้นๆ เว็บไซต์ UGC ขนาดใหญ่บางแห่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ดังนั้นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกจัดเก็บไว้นอกประเทศของคุณซึ่งมีการบังคับใช้กฎหมายที่แตกต่างกัน 

แจ้งการเปลี่ยนแปลง 

เราจะแก้ไขหรือปรับปรุงนโยบายนี้หากแนวทางปฏิบัติของเราเปลี่ยนแปลงไป หรือในขณะที่เราพัฒนาวิธีที่ดีกว่าเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ ดังนั้น เราสนับสนุนให้คุณเยี่ยมชมส่วนนี้ของเว็บไซต์ UNHCR เป็นประจำ เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงใดๆ การเปลี่ยนแปลงนโยบายจะมีผลตั้งแต่วันที่โพสต์บนเว็บไซต์ของเราและจะไม่มีผลย้อนหลัง