ที่พักพิงผู้ลี้ภัยแบบใหม่ (RHU)

ที่พักพิงที่ปลอดภัยและแข็งแรงทนทานมากขึ้นสำหรับผู้ลี้ภัย

Refugee Housing Unit (RHU) หรือที่พักพิงแบบใหม่ของ UNHCR คือที่พักพิงที่แข็งแรงทนทานและยั่งยืน ได้รับการออกแบบโดยความร่วมมือระหว่าง UNHCR องค์กร Better Shelter และมูลนิธิ IKEA โดยที่พักพิงแบบใหม่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับครอบครัว มีกลอนประตู และไฟ LED ที่สามารถให้แสงสว่างได้นานกว่า 6 ชั่วโมง

คุณช่วยพวกเขาได้อย่างไร

ทางที่ดีที่สุดคือการร่วมบริจาค การสนับสนุนจากคุณคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และบ้านที่ปลอดภัยให้กับครอบครัวที่จำเป็นต้องทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลัง

บริจาคตอนนี้