ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ ผู้ลี้ภัย หมายถึง บุคคลที่จำเป็นต้องทิ้งประเทศบ้านเกิดของตนเอง เนื่องจากความหวาดกลัวอันมีมูลว่าจะถูกประหัตประหาร ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือการเป็นสมาชิกในกลุ่มสังคมเฉพาะ

ในปี พ.ศ. 2562 จำนวนผู้ลี้ภัยในความดูแลของ UNHCR เพิ่มจำนวนสูงขึ้นเป็น 20.4 ล้านคน โดย 5.6 ล้านคน ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ลี้ภัยและได้รับการดูแลอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยราว 60 แห่ง ในตะวันออกกลางโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานของสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้ (UNRWA) ซึ่งถูกก่อตั้งในปี พ.ศ. 2492

ในปลายปี พ.ศ. 2562 มีผู้ลี้ภัยราว 98,000 คน ในประเทศไทย ได้แก่ ผู้ลี้ภัยจากเมียนมาราว 94,000 คน พักพิงอยู่ใน 9 ค่าย ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา และผู้ลี้ภัยในเขตเมือง ราว 4,000 คน ราว 40 สัญชาติ พักพิงอยู่ในพื้นที่กรุงเทพและในเขตเมือง

การมอบความคุ้มครองผู้ลี้ภัยมีหลายด้าน รวมไปถึงการมอบความคุ้มครองให้ความปลอดภัยจากการกลับไปเผชิญกับอันตราย การเข้าถึงกระบวนการขอลี้ภัยอย่างยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของพวกเขาได้รับการปกป้องขณะที่กำลังลี้ภัยจนกว่าจะได้รับการช่วยเหลืออย่างยั่งยืน UNHCR ทำงานเหล่านี้อยู่ในพื้นที่ทั่วโลกตลอดเวลาแต่เราไม่อาจทำงานที่สำคัญนี้โดยลำพัง

การสนับสนุนของคุณช่วยให้เรามอบความช่วยเหลือและความคุ้มครองแก่ผู้คนหลายล้านคน