V této sekci naleznete informace a materiály, které vám pomohou s přípravou látky na hodiny. Pokud byste rádi při práci se svou třídou využili výukových materiálů Hello Czech Republic, můžete nás kontaktovat a objednat si zaslání metodické příručky pro učitele a komiksu Jednou se zase setkáme, Sanam v tištěné podobě. Tyto a další materiály si také můžete stáhnout v sekci Ke stažení, naleznete tam také krátký film Šádí.

 

Jedním ze základních cílů vzdělávání tak, jak je uveden v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV), je „vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi“. Materiál Hello Czech Republic je jedním z nástrojů, které mohou svým dílem přispět k naplnění tohoto cíle.

JAK MOHU MATERIÁL POUŽÍVAT?

Příručka pro učitele je sestavena tak, aby bylo co nejjednodušší zapojit žáky do práce. Používejte materiál jakýmkoli způsobem, který vám bude vyhovovat a který bude odpovídat situaci ve třídě. O problematice není zapotřebí mít žádné předchozí znalosti ani od vás jako učitele nevyžaduje mnoho času na přípravu. Materiál můžete použít v jedné nebo více vyučovacích hodinách i ve více předmětech. Všechna cvičení souvisejí s hlavním obsahem a cíli RVP ZV pro různé předměty a lze je použít jako podklad pro známkování. Záleží jen na vás, se kterými moduly se rozhodnete pracovat.

 

 

 

Zajímají vás fakta o počtu uprchlíků ve světě i v České republice? Zde najdete informační list, který můžete využít při výuce.

 

Zde si můžete stáhnout komiks Jednou se zase setkáme, Sanam“. Učitelé si mohou komiks bezplatně objednat. Ke komiksu budou přiloženy také doplňkové výukové materiály věnované tématům jako například jaké to je, muset utéci z vlastní země, práva dětí, identita a integrace.

Komiks Jednou se zase setkáme, Sanam popisuje dlouhou a nebezpečnou cestu čtrnáctiletého chlapce, který utíká sám z Afghánistánu do Švédska.

Příběh napsal Oskar Ekman a ilustroval Peter Bergting. Oskar Ekman vedl rozhovory s referenční skupinou mladých lidí, kteří také přišli do Švédska sami. Komiks čerpá z jejich skutečných životních příběhů a ze zprávy Hlasy afghánských dětí – rozhovorů UNHCR se 42 mladými lidmi, kteří uprchli z Afghánistánu a přišli do Švédska sami.

Oskar Ekman (narozen v roce 1975) je novinář a spisovatel, řadu let pracoval jako šéfredaktor časopisu Kamratposten. Posledních několik let působí na volné noze a věnuje se zejména tématům společnosti a kultury. Oskar mimo jiné píše scénář populárního seriálu pro mládež Bleckmossen, přednáší o spisovatelství a na školách po celé zemi pořádá mediální workshopy.

„Je ten komiks pravdivý? Není, alespoň ne v tom smyslu, že by hlavní postava Hamíd byl skutečným člověkem. Mnoho lidí však zažilo na útěku podobné nebo ještě mnohem horší věci. Snažil jsem se o to, aby všechny detaily příběhu byly autentické: fakta, místa, migrační trasy uprchlíků atp. Příběh si přečetlo několik mladých lidí, kteří také utekli ze své země, a podle nich je příběh velmi výstižný. Jako autora mě to velmi těší, avšak jako lidskou bytost mě to naplňuje smutkem.“ Oskar Ekman, autor komiksu

 

 

 

 

Film je o kurdské dívce, která byla sama poslána do Švédska, o stýskání po matce a osobní odvaze, s níž se přizpůsobuje novému světu. Doufáme, že film lidi osloví a umožní jim lépe pochopit, jakými obtížemi prochází dítě odloučené od rodičů.

Zanyar Adami (narozen v roce 1981) je filmový producent a lektor, který sám jako dítě zažil útěk z vlasti. Zanyar působil jako novinář, spisovatel a lektor. Mimo jiné založil a jako šéfredaktor řídil časopis Gringo, který získal ocenění Stora Journalistpriset (švédská cena za žurnalistiku). V roce 2011 Zanyar debutoval jako filmový režisér dokumentárním filmem Gerillasonen. Film vysílalo šest televizních stanic a získal ocenění na několika festivalech po celém světě.

„Je pro mě velkou ctí, že mohu oslovit nejdůležitější část lidské populace po celém světě příběhem, který ji, jak doufám, dojme a změní postoje k uprchlickým dětem bez doprovodu.“

K filmu je dodáván výukový materiál zabývající se hlouběji tématy jako například nový začátek, odloučení, identita a touha.

Film „Šádí“ vypráví příběh o dívce odloučené od matky a o vzpomínkách, které se jí vybavují, když se snaží začít sama ve Švédsku nový život. „Šádí“ je příběh o stýskání, odloučení, důvěře a nových začátcích. Příběh o osobní odvaze dítěte, které překonává krizi a učí se důvěřovat novému prostředí i přijmout svoji minulost. Doprovodný výukový materiál se zabývá tématy jako například nový začátek, odloučení a touha.

Zde si můžete stáhnout příručku pro učitele ke komiksu „Jednou se zase setkáme, Sanam“ a k filmu „Šádí“. Naleznete v ní také materiál pro práci s třídou, který se hlouběji věnuje tématům, jako jsou předsudky, identita a být někde nový.

 

 

 

Co může kampaň „Hello Czech Republic“ změnit?

Věříme v osvětu a zlepšování informovanosti. Doufáme, že s pomocí inspirujících příběhů mladých lidí přispějeme k vytvoření bezpečného a inkluzivního prostředí ve školách, ve kterém se bude respektovat rovnost, původ i minulost všech dětí. Jsme přesvědčeni, že témata identity, touhy a přijetí člověka takového, jaký je, jsou otázky, které mohou oslovit každého a v nichž se může každý sám nalézt.

Je příběh z komiksu „Jednou se zase setkáme, Sanam“ skutečný?

Autor komiksu Oskar Ekman hovořil s mnoha lidmi, kteří zakusili, jaké to je, přijít do Švédska sám, bez rodiny. Komiks vychází ze skutečných zážitků těchto lidí a ze zprávy UNHCR Hlasy afghánských dětí sepsané na základě rozhovorů s 42 dětmi bez doprovodu pocházejícími z Afghánistánu.

Proč se UNHCR a organizace Friends zapojily do této kampaně společně?

Chceme využít příběhy nezletilých bez doprovodu k tomu, abychom všem žákům 8. ročníku předali nové vědomosti, naučili je pozitivnímu přístupu a umožnili jim lépe pochopit choulostivou situaci mladých uprchlíků. Doufáme, že tyto vědomosti obohatí vzájemné setkávání žáků ve škole. V metodickém materiálu ke kampani se snažíme ukázat, že existují společná témata, která se dotýkají všech mladých lidí bez ohledu na jejich různý původ a zkušenosti. Věříme, že tato kampaň poskytne všem ve vaší škole nástroje k uskutečnění změn potřebných k vytvoření bezpečné školy podporující rovnost.

Víte, že…

UNHCR každý rok vydává souhrnné statistiky týkající se nuceně vysídlených osob po celém světě (tato kategorie zahrnuje kromě uprchlíků a žadatelů o azyl také tzv. vnitřně vysídlené osoby), naleznete je zde. Níže uvedené údaje jsou aktuální k prosinci roku 2015, stále se vyvíjejí (pro příklad uveďme Turecko, které v prosinci 2015 hostilo přibližně 2,5 milionu uprchlíků, zatímco podle posledních zpráv počet uprchlíků v Turecku již přesáhl 3 miliony), významně k tomu přispívají například konflikty v Sýrii a v Iráku. Pro názornost můžete při výuce využít informační listy, které graficky znázorňují některé z níže uvedených údajů.

 

Jsi žákem základní nebo střední školy? Zajímají tě témata

LIDSKÝCH PRÁV, STEREOTYPŮ, UPRCHLICTVÍ A MIGRACE

A rád bys o nich zjistil víc? Přihlas se do soutěže vypsané Vysokým komisařem OSN pro uprchlíky.
Navrhni sám či společně se spolužáky svému učiteli projekt, který by tvé třídě mohl pomoci o tomto tématu mluvit a lépe ho pochopit.
Projektem může být třeba putovní výstava, divadelní představení, hra, amatérské video, fotoreportáž, mluvené slovo nebo jiné nápady.
Důležité je, aby všechny informace, které využiješ, byly fakticky správné. Hodnotit se bude také originalita a další využití.
Nejnápaditější projekty budou odměněny. Čekají na tebe hodnotné ceny, jako třeba návštěva zážitkového parku, deskové hry nebo knížky.
Projekt můžeš do 15. října 2018 zaslat na adresu UNHCR – Železná 24, 110 00 Praha 1, případně elektronicky na adresu [email protected]. Do předmětu prosím uveď Hello CZE – soutěž. Pokud bys potřeboval jakkoliv poradit nebo měl dotazy k pravidlům soutěže, napiš nám také na uvedenou e-mailovou adresu.