UNHCR:s historia

1954 fick UNHCR Nobels fredspris för sitt banbrytande arbete i Europa. Men det dröjde inte länge förrän vi stod inför nästa stora nödsituation.

År 1956, under upproret i Ungern, flydde 200 000 till grannlandet Österrike. UNHCR erkände dem som ‘prima facie‘ (??) – uppenbara – flyktingar och gick i spetsen för ansträngningarna att hitta nya hem åt dem. Detta uppror och dess följder kom att avgöra hur flyktingkriser skulle hanteras av humanitära organisationer framöver.

Under 60-talet ledde avkoloniseringen av Afrika till den första av denna kontinents talrika flyktingkriser. Under de följande två årtiondena hjälpte vi även människor på flykt i Asien och Latinamerika. 1981 mottog vi för andra gången Nobels Fredspris för vad som nu hade blivit ett världsomfattande biståndsarbete med flyktingar.

Det 21:a århundradets första år har sett UNHCR ge hjälp vid större flyktingkriser i Afrika, Mellanöstern och Asien. Vi har också ombetts använda vår expertis för att hjälpa många internt fördrivna (??) efter konflikter, och vi har utökad vår roll till att också ge hjälp åt statslösa (??). I vissa delar av världen, såsom Afrika och Latinamerika, har Flyktingkonventionen från 1951 (??) blivit stärkt genom tillägg av regionala rättsliga instrument.

UNHCR har nu över 9 700 medarbetare. Vi arbetar i totalt 126 länder, och vår budget, som var på 300 000 USD under det första året, har växt till 7 miljarder USD under 2015. 2015 kunde vi fira vårt 65-årsjubileum. Under vår existens har vi hjälpt gott och väl över 50 miljoner flyktingar att lyckas bygga upp sina liv igen.