บิอังกา ถูกบังคับให้หนีออกจากบ้านขณะที่ยังเป็นวัยรุ่น หลังต้องเผชิญกับความรุนแรงและถูกคุกคามจากคนในครอบครัวตั้งแต่เด็ก

บิอังกา ถูกบังคับให้หนีออกจากบ้านขณะที่ยังเป็นวัยรุ่น หลังต้องเผชิญกับความรุนแรงและถูกคุกคามจากคนในครอบครัวตั้งแต่เด็ก

หลังจากออกจากโรงเรียน เธอเริ่มทำงานเป็นอาสาสมัครที่ COMCAVIS Trans สมาคมเพื่อคนข้ามเพศ ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในสาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์ ที่ทำงานเพื่อสิทธิของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBT และผู้ป่วยโรคเอดส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ถูกบังคับให้หนีจากการต่อต้านและเลือกปฏิบัติเพราะเป็นกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBT

องค์กรได้ให้ความช่วยเหลือให้พวกเขาสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม เช่น ที่พักพิง ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ให้คำปรึกษาและบริการด้านจิตสังคม

ในปี พ.ศ. 2559 หลังจากผู้บริหารองค์กรคนก่อนต้องหนีจากสาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์จากการถูกประหัตประหาร บิอังการับช่วงดูแลต่อ

สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์เป็นหนึ่งในประเทศที่อันตรายมากที่สุดสำหรับผู้คนในกลุ่ม LGBT พวกเขาจะตกอยู่ในความเสี่ยงจากการถูกคุกคาม ฆาตกรรม หรือตกเป็นเหยื่อจากความรุนแรงทางเพศ ถูกทำร้ายและต้องเผชิญความรุนแรงภายในครอบครัวและการขู่กรรโชก องค์กร COMCAVIS Trans ได้บันทึกเหตุของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศที่ถูกฆาตกรรมมากกว่า 600 เหตุในช่วงระยะเวลา 20 ปี ที่ผ่านมารวมไปถึงการฆาตกรรมนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของคนข้ามเพศ 2 คน

ตอนนี้มีหลายร้อยคนต้องพลัดถิ่นออกจากประเทศหรือกำลังพลัดถิ่นอยู่ในประเทศ

เธอมีความมุ่งมั่นให้การให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนที่เปราะบางเหล่านี้ บิอังกา เป็นผู้ชนะเลิศจากภูมิภาคอเมริกาได้รับรางวัลนานเซ็นในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นรางวัลเพื่อบุคคลและองค์กรที่อุทิศตนเพื่อผู้ลี้ภัยโดย UNHCR

#UNHCR #WithRefugees #IDAHOTB

พิธีมอบรางวัลนานเซ็นในเม็กซิโก แก่ผู้ชนะเลิศจากภูมิภาคอเมริกา ปี พ.ศ. 2562 © UNHCR/Gabo Morales