เด็ก

มากกว่าครึ่งของผู้ลี้ภัยทั้งหมดเป็นเด็ก UNHCR ทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรเพื่อให้ความช่วยเหลือในการมอบความคุ้มครองและหาทางออกให้กับเด็กๆ ที่ถูกบังคับให้หนี

มากกว่าครึ่งของผู้ลี้ภัยทั้งหมดเป็นเด็ก จำนวนมากต้องใช้ชีวิตในวัยเด็กไกลจากบ้านหรือบางครั้งต้องอยู่ห่างไกลจากครอบครัว หรือเด็กกำพร้า พวกเขาอาจพบเห็นความรุนแรงและตกอยู่ในความเสี่ยงจากการถูกคุกคาม การค้ามนุษย์หรือการถูกแสวงหาผลประโยชน์

แต่เด็กๆ กลับเป็นกลุ่มที่สามารถฟื้นฟูตนเองทั้งทางร่างกายและจิตใจได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการเรียนรู้และพัฒนาทักษะจากการเล่น เด็กๆ สามารถรับมือกับความเจ็บปวดและนำพาความเข้มแข็งกลับมาสู่ครอบครัวและชุมชนได้อีกครั้ง

UNHCR ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐและองค์กรพันธมิตรเพื่อให้ความช่วยเหลือในการมอบความคุ้มครองและหาทางออกให้กับเด็กๆ ที่ถูกบังคับให้หนี เราทำงานเพื่อให้มั่นใจว่าเด็กๆ ที่พลัดพรากจากครอบครัวหรือไม่มีพ่อแม่ได้รับความดูแล เด็กขาดสารอาหาร ช่วยติดตามและคืนครอบครัว เด็กเกิดใหม่ได้รับการจดทะเบียนเกิด เด็กๆ ผู้พิการได้รับความช่วยเหลือ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านจิตวิทยาและมอบการศึกษาเพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้เด็กๆ โดยการร่วมบริจาคกับทาง UNHCR

คุณสามารถช่วยฟื้นฟูและมอบอนาคตที่ดีขึ้นให้พวกเขาได้

บริจาคสนับสนุนการทำงาน