'
;

คุณกิตติ สิงหาปัด ผู้สื่อข่าว และผู้ดำเนินรายการข่าว3มิติ

เกี่ยวกับคุณกิตติ สิงหาปัด

คุณกิตติ สิงหาปัด ผู้สื่อข่าว และผู้ดำเนินรายการข่าว 3 มิติ ให้การสนับสนุน UNHCR โดยการเป็นกระบอกเสียงและระดมทุนผ่านโครงการ “Nobody Left Outside” เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างนอก” ของ UNHCR เพื่อจัดหาที่พักพิงแก่ผู้ลี้ภัยจำนวน 2 ล้านคนทั่วโลกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา

โดยในปี พ.ศ. 2561 UNHCR มอบรางวัล “Stand with Refugees” แก่คุณกิตติ สิงหาปัด ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับคนไทยเพื่อเชิดชูการทำความดี และความทุ่มเทให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยเสมอมา ในงานวันผู้ลี้ภัยโลก