'UNHCR
;

คุณ สหรัถ สังคปรีชา (ก้อง)

เกี่ยวกับ คุณสหรัถ สังคปรีชา

คุณสหรัถ สังคปรีชา (ก้อง) นักร้องและนักแสดง ได้สนับสนุนการทำงานของ UNHCR ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 คุณก้องได้ใช้ความสามารถในการร้องเพลงและเล่นดนตรีในการทำให้เรื่องราวของความกล้าหาญของผู้ลี้ภัยและการทำงานของ UNHCR เพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่สูญเสียเป็นที่รับรู้อย่างต่อเนื่องในประเทศไทย 

ในฐานะของผู้สนับสนุนที่มีชื่อเสียงของ UNHCR แคมเปญ “Namjai for Refugees มอบชีวิตใหม่ด้วยน้ำใจกับ UNHCR” ที่คุณก้อง เป็นผู้ริเริ่ม คุณก้องได้ใช้ความสามารถของตนเองในการขับเคลื่อนการสนับสนุน  สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้ครอบครัวผู้ลี้ภัยและยังเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้มีชื่อเสียงหลายท่านใช้ความสามารถเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยเช่นเดียวกัน ในปี พ.ศ. 2559 คุณก้องร่วมกับเพื่อนนักแต่งเพลงผู้มีชื่อเสียง แต่งเพลงพิเศษเพื่อผู้ลี้ภัยชื่อ “คำขอบคุณจากขุนเขา…จากหัวใจ” สะท้อนถึงชีวิตของผู้ลี้ภัยและความซาบซึ้งใจที่ได้รับความช่วยเหลือจากทุกคน 

ในปี พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2562 คุณก้องได้จัดคอนเสิร์ตการกุศล ระดมทุนช่วยผู้ลี้ภัยและสนับสนุนการทำงานเพื่อมนุษยธรรมของ UNHCR โดยมีผู้เข้าร่วมคอนเสิร์ตและบริจาคช่วยเหลือมากกว่า 2,500 คน ตลอดระยะเวลา 4 ปี คุณก้องและผู้สนับสนุนที่มีชื่อเสียงท่านอื่นๆ ร่วมระดมทุนเกือบ 12 ล้านบาท ภายใต้แคมเปญ “Namjai for Refugees มอบชีวิตใหม่ด้วยน้ำใจกับ UNHCR” เพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในประเทศไทยและจัดหาสิ่งของบรรเทาทุกข์และปัจจัยสี่ในการดำรงชีพแก่ครอบครัวผู้ลี้ภัยจากวิกฤตทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ อย่างเช่น อุทกภัย ไฟไหม้ป่า แผ่นดินไหว  เป็นต้น 

นอกจากนี้คุณก้อง ยังมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับภาคเอกชน รวมถึงสื่อมวลชนแขนงต่างๆ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 การสนับสนุนจากคุณก้อง เป็นที่รู้จักและเป็นที่พูดถึงผ่านสื่อต่างๆ ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ นอกจากนี้คุณก้อง ยังให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการทำงานร่วมกับ UNHCR กับสื่อต่างๆ และทำให้สถานการณ์ของผู้ลี้ภัยทั่วโลกเป็นที่รู้จัก นอกจากนี้คอนเสิร์ตของคุณก้อง ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อมนุษยธรรมมากขึ้น 

ในเดือนมกราคม ปี พ.ศ.2559 คุณก้อง ได้เดินทางไปยัง จ.ตาก เพื่อดูการทำงานในพื้นที่ของ UNHCR และเยี่ยมผู้ลี้ภัยในที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ การเดินทางในครั้งนั้นทำให้คุณก้อง เข้าใจสถานการณ์ของผู้ลี้ภัยมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้คุณก้อง มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุน UNHCR ต่อไป “การเติบโตของสถานการณ์ผู้ลี้ภัยทั่วโลกทำให้ชีวิตของผู้คนหลายล้านคนตกอยู่ในความเสี่ยง พวกเขาต้องการความคุ้มครองอย่างเร่งด่วน และผมจะทำทุกอย่างที่สามารถทำได้เพื่อมอบชีวิตใหม่ให้ผู้ลี้ภัย” -คุณก้อง สหรัถ สังคปรีชา- ผู้สนับสนุนที่มีชื่อเสียงของ UNHCR