ข่าว และกิจกรรมของกองทุนฯ

UNHCR เปิดตัว “กองทุนนักธุรกิจหญิงรุ่นใหม่เพื่อผู้ลี้ภัย” ในประเทศไทย

เพื่อสร้างเครือข่ายผู้หญิงถึงผู้หญิง สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่แม่เลี้ยงเดี่ยวที่กำลังลี้ภัยทั่วโลก

วันผู้ลี้ภัยโลก

สมาชิกกิตติมศักดิ์ร่วม post social media เพื่อสร้างการรับรู้ในวันผู้ลี้ภัยโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 20 มิถุนายน ของทุกปี

HiSoParty x Leading Women Fund โดย UNHCR ประเทศไทย

ขยายโอกาสประชาสัมพันธ์พลังงานผู้หญิงเพื่อช่วยผู้ลี้ภัยหญิงใน HisoParty Magazine ฉบับเดือนกรกฏาคม 2565