Select a language for this section:

Select a language for our global site:

Select a country site:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

UNHCR ยินดีในความมุ่งมั่นของไทยในการลดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติที่เกิดขึ้นกับเด็ก

UNHCR ยินดีในความมุ่งมั่นของไทยในการลดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติที่เกิดขึ้นกับเด็ก

ความก้าวหน้าของประเทศไทยในการช่วยให้เด็กนักเรียนไร้รัฐไร้สัญชาติจำนวนกว่า 60,000 คน ได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของนักเรียน

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) เตือนถึงอุปสรรคในการทำงานเพื่อยุติภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) เตือนถึงอุปสรรคในการทำงานเพื่อยุติภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ

ฟิลิปโป กรันดี ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ เตือนถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ

UNHCR ร่วมกับบริษัท ไลฟ์อีส กรุ๊ป จำกัด จัดงาน LIFEiS BEAUTiFUL – No boundaries for sharing ระดมทุนเพื่อช่วยเหลือวิกฤตผู้ลี้ภัยโลก

UNHCR ร่วมกับบริษัท ไลฟ์อีส กรุ๊ป จำกัด จัดงาน LIFEiS BEAUTiFUL – No boundaries for sharing ระดมทุนเพื่อช่วยเหลือวิกฤตผู้ลี้ภัยโลก

จำนวนผู้ถูกบังคับให้ลี้ภัยจากสงคราม การประหัตประหาร และความขัดแย้งในปีที่ผ่านมาเพิ่มสูงขึ้นเกิน 70 ล้านคน ซึ่งเป็นสถิติที่สูงที่สุดเท่าที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) เคยประสบมาในระยะเวลาการทำงานเกือบ 70 ปี...

วิกฤติการศึกษาของผู้ลี้ภัย ทั่วโลกมีเด็กผู้ลี้ภัยในวัยเรียนจำนวนมากกว่าครึ่งที่ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษา

วิกฤติการศึกษาของผู้ลี้ภัย ทั่วโลกมีเด็กผู้ลี้ภัยในวัยเรียนจำนวนมากกว่าครึ่งที่ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษา

รายงานล่าสุดของ UNHCR ระบุว่า เด็กผู้ลี้ภัยในวัยเรียนมากกว่าครึ่งหรือ 3.7 ล้านคน จากจำนวนทั้งหมด 7.1 ล้านคน ไม่ได้เข้าเรียนหนังสือ

UNHCR ร่วมกับพระเมธีวชิโรดม (ท่านว.วชิรเมธี) จัดงานนิทรรศการ “ศิลปกรรมเพื่อผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 2” ระดมทุนมอบที่พักพิงแก่ผู้ลี้ภัยทั่วโลก

UNHCR ร่วมกับพระเมธีวชิโรดม (ท่านว.วชิรเมธี) จัดงานนิทรรศการ “ศิลปกรรมเพื่อผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 2” ระดมทุนมอบที่พักพิงแก่ผู้ลี้ภัยทั่วโลก

UNHCR ร่วมกับพระเมธีวชิโรดม (ท่านว.วชิรเมธี) จัดงานนิทรรศการ “ศิลปกรรมเพื่อผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 2” ระดมทุนมอบที่พักพิงแก่ผู้ลี้ภัยทั่วโลก สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR), พระเมธีวชิโรดม (ท่านว.วชิรเมธี) ผู้อุปถัมภ์ด้านสันติภาพและเมตตาธรรมของ UNHCR...

รัฐบาลจากประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตกลงร่วมแก้ไขปัญหาไร้รัฐไร้สัญชาติ ในการประชุมระดับภูมิภาค ณ กรุงเทพฯ

รัฐบาลจากประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตกลงร่วมแก้ไขปัญหาไร้รัฐไร้สัญชาติ ในการประชุมระดับภูมิภาค ณ กรุงเทพฯ

แสดงความตกลงดังกล่าวระหว่างการประชุมระดับสูงที่จัดขึ้น ณ กรุงเทพฯ โดย UNHCR ด้วยความเห็นชอบจากรัฐบาลไทย

รัฐบาลจากประเทศในภูมิภาคเอเชียเข้าร่วมการประชุมระดับสูง ว่าด้วยการยุติภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ ณ กรุงเทพฯ

รัฐบาลจากประเทศในภูมิภาคเอเชียเข้าร่วมการประชุมระดับสูง ว่าด้วยการยุติภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ ณ กรุงเทพฯ

ผู้แทนรัฐบาลมากกว่า 15 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค เข้าร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการยุติภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ

UNHCR เปิดตัวนิทรรศการเรื่องเล่าผ่านภาพถ่าย โดย วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล

UNHCR เปิดตัวนิทรรศการเรื่องเล่าผ่านภาพถ่าย โดย วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล

UNHCR เปิดตัวนิทรรศการเรื่องเล่าผ่านภาพถ่าย โดย วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล ในแคมเปญ “NAMJAI FOR REFUGEES มอบชีวิตใหม่ด้วยน้ำใจกับ UNHCR” ปีที่ 4 21 พฤษภาคม 2562 กรุงเทพฯ – สถานการณ์ความรุนแรง สงคราม และการประหัตประหารในหลายประเทศทั่วโลกส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากถึง 68.5...

UNHCR เปิดตัวแคมเปญระดับโลก “2 พันล้านกิโลเมตรเพื่อผู้ลี้ภัย” เชิญชวนคนไทยร่วมยืนหยัดเคียงข้างผู้ลี้ภัย

UNHCR เปิดตัวแคมเปญระดับโลก “2 พันล้านกิโลเมตรเพื่อผู้ลี้ภัย” เชิญชวนคนไทยร่วมยืนหยัดเคียงข้างผู้ลี้ภัย

10 พฤษภาคม 2562 กรุงเทพฯ – สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ หรือ UNHCR เปิดตัวแคมเปญระดับโลกครั้งแรกในประเทศไทย เชิญชวนคนไทยร่วมสะสมระยะทางเทียบเท่ากับการเดินทางของผู้ลี้ภัยในแต่ละปี แคมเปญ “2 พันล้านกิโลเมตรเพื่อผู้ลี้ภัย”...