'UNHCR
;

อาหนิง นิรุตติ์ ศิริจรรยา

เกี่ยวกับคุณนิรุตติ์ ศิริจรรยา (อาหนิง)

คุณนิรุตติ์ ศิริจรรยา ผู้สนับสนุนที่มีชื่อเสียงของ UNHCR และนักแสดงในระดับตำนานของประเทศไทย ให้การสนับสนุน UNHCR และทำงานเพื่อผู้ลี้ภัยในแคมเปญ “Namjai for Refugees” มอบชีวิตใหม่ด้วยน้ำใจกับ UNHCR แคมเปญระดมทุนเพื่อมอบความคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในประเทศไทยและทั่วโลก

อาหนิง เป็นกระบอกเสียงสำคัญในการสร้างความเข้าใจ ทำให้เรื่องของผู้ลี้ภัยและการช่วยเหลือพวกเขาเป็นที่รับรู้ ร่วมระดมทุนในแคมเปญ “Namjai for Refugees” โดยใช้ความสามารถของตนเองทั้งจากการเป็นนักแสดง และนักมนุษยธรรม ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการมีส่วนช่วยชีวิตครอบครัวผู้ลี้ภัยจากสงครามในอดีต

“การสูญเสียอะไร ไม่เท่ากับการสูญเสียที่อยู่ สูญเสียบ้าน และครอบครัว ซึ่งเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจอันสำคัญ” 
– คุณนิรุตติ์ ศิริจรรยา