‘Home Hope Charity Concert’ คอนเสิร์ตการกุศลภายใต้แนวคิดกิจกรรมสร้างสรรค์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยลดการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ หรือ “Net Zero carbon footprint”  เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์จากไอเดียของน้องพราว ธนวิสุทธิ์ และน้องติณณ์ ตติยมณีกุล  นักเรียนเกรด 12 ของโรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพ (ISB)  เพื่อระดมทุนและสนับสนุนการทำงานของ UNHCR เพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ลี้ภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ climate refugees

โดยการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้มีศิลปินที่มีชื่อเสียงมาร่วมแสดงในงานอย่าง Patrick Ananda และวง Yes indeed นอกจากนี้ภายในงานยังเป็นการรวมตัวของผู้ปกครองของเด็กนักเรียน โรงเรียนนานาชาติอีกหลายโรงเรียน จัดขึ้น ณ ESC Hall (ESC Park Hotel) กิจกรรมครั้งนี้ได้ระดมทุนเป็นเงิน 100,000 บาทเพื่อสนับสนุนการทำงานของ UNHCR

น้องเกรซ ญาดาและน้องแกรนด์ ปาณิศรา หฤทัยสิริรัตน์ นักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติคอนดอร์เดียน (Concordian International School) ได้จัดกิจกรรมระดมทุนในโรงเรียนเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจากสถานการณ์ฉุกเฉินในยูเครนตลอดเดือนเมษายน 2565 ที่ผ่านมา กิจกรรมระดมทุนครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมสนับสนุนจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆนักเรียน ผู้ปกครอง หรือคุณครู ซึ่งทำให้น้องเกรซและน้องแกรนด์สามารถระดมทุน 130,722.39 บาท เพื่อมอบความช่วยด้านมนุษยธรรมให้กับผู้ลี้ภัยจากยูเครนร่วมกับ UNHCR

โรงเรียนนานาชาติ Bangkok Prep จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการพลัดถิ่นและการลี้ภัยให้กับนักเรียนเกรด 3 โดยเชิญเจ้าหน้าที่ UNHCR เป็นวิทยากรพิเศษ เพื่อสานต่อความคิดเพื่อสังคมและพัฒนากิจกรรมการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยของนักเรียนต่อไป

UNHCR Club ของกลุ่มนักเรียนโรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ (ISB) ได้จัดกิจกรรมตลอดปีเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ผู้ลี้ภัยและระดมทุนพิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัย เช่น กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ลี้ภัย กิจกรรมทำอาหารผู้ลี้ภัย เป็นต้น

กลุ่มนักเรียนโรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ (ISB) ได้จัดตั้ง UNHCR Club ในโรงเรียนขึ้นเพื่อรวมตัวนักเรียนที่สนใจและต้องการช่วยเหลือผู้ลี้ภัย ตลอดปีทางชมรมจะมีการจัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อมอบเงินให้ UNHCR นำไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัย ในปี พ.ศ. 2562 ทางชมรมระดมทุนได้ 85,399 บาทเพื่อช่วยเหลือในโครงการผู้ลี้ภัยทั่วโลก โดยมีกิจกรรมการวิ่งการกุศลเพื่อร่วมยืนหยัดเคียงข้างผู้ลี้ภัย ในงานนี้นักเรียนและผู้ปกครองยังได้ร่วมกิจกรรมที่ทำให้เกิดมิตรภาพที่ดีอีกด้วย

UNHCR ISB Club ยังจัดกิจกรรมต่อเนื่องอีกมากมาย เช่นการขายขนมการกุศล ซึ่งสร้างบรรยากาศที่น่าประทับใจทั้งสำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง และยังได้ร่วมแบ่งปันน้ำใจไปยังผู้ลี้ภัย

กิจกรรมดูหนังการกุศล ระดมทุนช่วยผู้ลี้ภัยทั่วโลก กลุ่มผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ Concordian

คุณปิยนุช ระวีแสงสูรย์ ผู้บริจาครายเดือนของ UNHCR เกิดไอเดียสอนลูกให้รู้จักแบ่งปัน โดยชวนเพื่อนๆผู้ปกครองจากโรงเรียนนานาชาติ Concordian จัดกิจกรรมดูหนังการกุศลเพื่อมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ลี้ภัยทั่วโลก ณ โรงภาพยนตร์ เมกะซีนีเพล็กซ์ เมกาบางนา ภายในงานเด็กๆยังได้ชมเรื่องราวชีวิตของ “พาซู” การ์ตูนเด็กผู้ลี้ภัย ที่ทำให้เข้าใจสาเหตุและการมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัย นอกจากนี้ผู้ปกครองหลายๆท่านยังได้เปลี่ยนสถานะมาเป็นผู้บริจาครายเดือนแบบต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจากกิจกรรมนี้ด้วย