ผู้หญิง

ทุกวันมีผู้หญิงและเด็กผู้หญิงต้องเผชิญกับการถูกแบ่งแยกและความรุนแรง UNHCR ทำงานเพื่อมอบชีวิตใหม่เสริมสร้างความเข้มแข็ง ฟื้นฟูร่างกายและจิตให้หญิงผู้ลี้ภัย

ที่ UNHCR เราทำงานหนักเพื่อช่วยเหลือ ทำให้สถานการณ์และความเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น มอบที่พักพิงที่ปลอดภัยเพื่อให้พวกเธอมีพื้นที่ส่วนตัวให้ความช่วยเหลือในการดูแลซ่อมแซมที่พักพิง มอบอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัย เรายังทำงานในโครงการเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ มอบการศึกษาเพื่อให้เข้าถึงโอกาสต่างๆ

UNHCR ทำงานเพื่อมอบชีวิตใหม่เสริมสร้างความเข้มแข็ง ฟื้นฟูร่างกายและจิตให้หญิงผู้ลี้ภัย เด็กๆ ครอบครัวและชุมชนของพวกเขายืนหยัดได้อีกครั้งในทุกๆวัน

การทำงานของ UNHCR เพื่อหญิงผู้ลี้ภัยในประเทศไทย

ความขัดแย้งและสงครามได้ทำลายชีวิตของผู้คนนับล้านครอบครัว หญิงผู้ลี้ภัยจำนวนมากในประเทศไทยสูญเสียคนที่พวกเธอรัก และบางคนถูกทำร้ายร่างกาย และจิตใจ มีชีวิตอยู่อย่างเปราะบางกับความบอบช้ำ

ยังมีผู้ลี้ภัยหญิงอีกมากในประเทศไทยที่ต้องการความช่วยเหลือและคุ้มครองเร่งด่วนเพื่อให้เธอกลับมายืนหยัดได้ด้วยตนเอง และทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัว เพราะส่วนใหญ่จะเหลือแต่ผู้หญิงที่กลายเป็นหัวหน้าครอบครัวเพียงลำพัง

ผู้หญิงที่ลี้ภัยจากสงครามและความขัดแย้งต้องการการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและต่อเนื่องทั้งในวันนี้ พรุ่งนี้ และในอนาคต ดังนั้นการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของคุณผ่านการบริจาครายเดือนมีความสำคัญอย่างมากเพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มคนที่เปราะบางที่สุดเช่นหญิงผู้ลี้ภัยในค่ายผู้ลี้ภัยในประเทศไทยได้รับความช่วยเหลืออย่างเพียงพอตลอดระยะเวลาที่พวกเขาต้องการ

  • UNHCR สนับสนุน “ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง” กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพของหญิงผู้ลี้ภัยและให้ความรู้เพื่อปกป้องตนเองจากถูกทำร้ายทางร่างกายและจิตใจ

บริจาคสนับสนุนการทำงาน