Rapport från UNHCR visar att sex människor om dagen miste sina liv under 2018 i försök att korsa Medelhavet

Trots en markant minskning av antalet människor som nått Europas kuster under året, så omkom eller försvann uppskattningsvis 2 275 människor när de korsade Medelhavet under 2018.

© UNHCR/Hereward Holland

Antalet flyktingar och migranter som miste livet i försökt att nå Europa via Medelhavet ökade i en alarmerande takt under 2018 i samband med nedskärningar av sjöräddningsinsatser, vilket bekräftade Medelhavets position som världens dödligaste hav att färdas över. I den senaste  ‘Desperate Journeys‘ rapporten – som UNHCR släppte idag – uppges det att i genomsnitt sex liv förlorades varje dag under 2018.

Trots en markant minskning av antalet människor som nått Europas kuster under året, så omkom eller försvann uppskattningsvis 2 275 människor när de korsade Medelhavet under 2018. Totalt har 139 300 flyktingar och migranter anlänt till Europa, den lägsta siffran på fem år.

“Att rädda liv till sjös är varken ett val eller politik, utan något som varit en plikt i urminnes tider”, sa Filippo Grandi, FN:s flyktingkommissarie. “Vi kan få ett slut på dessa tragedier genom att ha modet och visionen att se bortom nästa båt och istället anta en långsiktig strategi baserad på regionalt samarbete där människoliv och värdighet står i centrum.”

Rapporten beskriver hur politiska skiften i vissa europeiska länder medförde flera incidenter med stora mängder människor strandsatta på havet flera dagar i sträck i väntan på landstigningstillstånd. Under 2018 har frivilliga organisationers båtar och dess besättningar stött på utökade restriktioner av sina sök- och räddningsinsatser. Utmed färdvägen från Libyen till Europa har en av fjorton människor som anlänt till Europa dött till sjös, vilket innebär en kraftig ökning jämfört med 2017 års nivåer. Tusentals fler människor återfördes till Libyen där de ställts inför fruktansvärda förhållanden i stängda förvarsanläggningar.

Att komma till Europa har för många inneburit slutet på en mardrömsresa präglad av tortyr, våldtäkt och sexuella övergrepp, samt medfört en risk att bli kidnappad och hållas gisslan. Stater måste vidta brådskande åtgärder för att avveckla smugglarnätverk och ställa förövarna av dessa brott inför rätta.

Ett frö av hopp har däremot börjat gro på vissa ställen. Trots det politiska dödläget i att nå framsteg med en regional strategi för sjöräddningsinsatser och landstigning, vilket UNHCR och IOM i juni 2018 efterkallade, har flera stater åtagit sig att omplacera människor som räddats i centrala Medelhavsområdet – vilket utgör en potential grund att bygga förutsebara och varaktig lösningingar på. Tusentals vidarebosättningsplatser har också utlovats av staterna för att evakuera flyktingar från Libyen.

Rapporten avslöjar även betydande förändringar av vägarna som tas av flyktingar och migranter.  För första gången på många år har Spanien blivit den främsta inkörsporten till Europa, då omkring 8 000 anlände via land (genom enklaverna Ceuta och Melilla) samt ytterligare 54 800 människor lyckades korsa det via det farliga västra Medelhavet. Påföljden blev att dödssiffran för västra Medelhavet nästan fyrdubblades, från 202 under 2017 till 777 under 2018. Cirka 23 400 flyktingar och migranter anlände till Italien 2018, vilket är en femfaldig minskning jämfört med föregående år. Grekland tog emot ett snarlikt antal anlända via havet, cirka 32 500 jämfört med 30 000 under 2017, men fick en nästintill trefaldig ökning av antalet människor som anlänt via landets gräns mot Turkiet.

På annat håll i Europa har Bosnien och Herzegovina registrerat cirka 24 000 flyktingar och migranter som anlänt efter genomresa på västra Balkan. Cypern tog emot flera båtar med syriska flyktingar från Libanon, medan Storbritannien fick ett litet antal flyktingar som kommit genom Frankrike mot slutet av året.