Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Berättelser från fältet

”Berättelser från fältet” är en intervjuserie som ger inblick i hur vardagen kan se ut för några av våra nordiska kolleger som arbetar för UNHCR, FN:s flyktingorgan, runt om i världen.