Vilka vi hjälper

På UNHCR är vårt primära syfte att slå vakt om rättigheter och välbefinnande för människor som har tvingats fly.

Tillsammans med partners och grupper arbetar vi för att säkerställa allas rätt att söka asyl och finna en säker fristad i ett annat land. Vi strävar även efter att skapa långsiktiga lösningar.

I över femtio år har UNHCR hjälpt miljontals människor att börja om på nytt. Vi hjälper flyktingar, återvändande, statslösa människor, internflyktingar och asylsökande. Vårt skydd, tak över huvudet, vård och utbildning har varit avgörande för att läka trasiga bakgrunder och bygga en ljusare framtid för människor.