Undervisning om flyktingar: 12-15 år

Aktiviteterna för denna åldersgrupp fokuserar på elevernas förmåga att förstå flyktingars situation i förhållande till deras egna situation. Vi fokuserar på elevernas empatiförmåga och att främja en förståelse av grundläggande begrepp som rör flyktingar, asyl och migration.

Undervisningsmaterialet syftar samtidigt till att främja kritiskt tänkande.

 

Video- och ljudmaterialet för denna åldersgrupp handlar om en ung person med flyktingbakgrund som är i samma ålder. Samtalsämnena kopplade till materialet fokuserar på relevanta teman, bland annat varför människor flyr, hur de har tagit sig till ett nytt land och drömmar inför framtiden. Eleverna i denna åldersgrupp uppmuntras att använda det de lär sig även utanför klassrummet.

Klicka på länkarna nedanför för att ladda ner undervisningsmaterialet. Du kan använda läroplanen, guiderna och videomaterialet på det sätt du anser mest lämpligt. Ladda ner mallen för lektionsplanering.

 

Grundläggande begrepp

I denna åldersgrupp rekommenderar vi att du börjar med att lära dina elever grundläggande begrepp om flyktingar, asyl och migration, eftersom detta kommer att underlätta en djupare förståelse av temat.

 

STEG 1 – Kolla på videorna

Vi rekommenderar att du och dina elever först kollar på de korta videorna om flyktingar, migranter, internflyktingar och asylsökande (i denna ordning).

STEG 2 – Sammanför videorna med lektionsmaterialet  

Använd lektionsplaneringen som hör till videorna för att planera en lektion. För varje enskilt begrepp, fokusera på var personerna är (i det egna landet eller inte), varför de är var de är (skäl för att ha flytt eller migrerat) och vad deras rättigheter är. Varje aktivitet tar omkring 15 minuter. Du kan kombinera videorna med annat undervisningsmaterial.

Vem är flykting?

Flyktingar är människor som flyr konflikt eller förföljelse.

Vem är internflykting?

Internflyktingar är människor som söker skydd inom sitt land.

Vem är migrant?

Migranter är människor som flyttar från ett land till ett annat. Orsaken till flytten är inte nödvändigtvis kopplad till konflikt eller förföljelse.

Vem är asylsökande?

Asylsökande söker internationellt skydd från krig och förföljelse.

Skolaktiviteter

För att koppla det komplexa temat om flyktingar, asyl och migration närmare till elevernas vardagsliv kan du välja ut ett antal aktiviteter från aktivitetsguiden nedan. Aktiviteterna varierar i längd och kan användas vid olika undervisningstillfällen i och omkring skolan.

Videomaterial

Kolla på den här videon med dina elever och använd lektionsplaneringen för videoberättelsen om Hassan och Youssof för att planera aktiviteter och diskussionsfrågor. Aktiviteterna tar 15-30 minuter.

Hassan och Youssofs berättelse

Hassan och Youssof är fjorton och femton år gamla. Bröderna flydde Syrien med sin pappas Suhail, som är karatelärare, mamma, systrar och tre bröder. De tog sig först till Jordanien och vidarebosattes sedan till Luxemburg. De går nu i skolan medan deras pappa undervisar i karate. De två bröderna har också börjat med karate och berättar om deras liv i det nya landet.