‘การแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของ COVID-19 สร้างความท้าทายในการลำเลียงความช่วยเหลืออย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน’

การขนส่งและลำเลียงความช่วยเหลือคือหนึ่งในหัวใจสำคัญของการทำงานของ UNHCR คุณวินเซนต์ เอสคริบาโน หัวหน้าฝ่าย ของ UNHCR เล่าถึงความท้าทายต่างๆ ที่เขาและเพื่อนร่วมงานต้องเผชิญระหว่างการลำเลียงที่พักพิง อาหาร และสิ่งของบรรเทาทุกข์อื่นๆ ที่จำเป็นไปยังพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากที่สุดในโลกและการที่ยังคงยืนหยัดเผชิญกับทุกความท้าทายเพื่อมอบความช่วยเหลือระหว่างการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด

ฝ่าย Supply Management Service ของ UNHCR คืออะไรและทำงานอย่างไร?

การลำเลียงความช่วยเหลือเป็นหนึ่งในงานหลักของ UNHCR ไม่ว่าจะเป็นที่พักพิง อาหาร ยารักษาโรค และสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่จำเป็น Supply Management Service หรือ SMS ใช้รถยนต์ รถบรรทุก และเครื่องบิน และเป้าหมายของการทำงานคือการมอบความช่วยเหลือด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทันทีที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ใดก็ตาม เราต้องลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่จำเป็นให้กับผู้คนซึ่งอาจมีมากถึง 600,000 คน ภายใน 72 ชั่วโมง

เราใช้เครือข่ายของคลังสินค้าใหญ่ 8 แห่ง ทั่วโลกที่ตั้งอยู่ใกล้กับท่าเรือและสนามบิน ที่เครื่องบินสามารถลำเลียงความช่วยเหลือต่างๆ ไปยังพื้นที่ได้ โดยความช่วยเหลือดังกล่าวได้แก่ เต็นท์ ผ้าห่ม อุปกรณ์ประกอบอาหาร เสื่อนอน ตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์ ถังน้ำเอนกประสงค์ ผ้าพลาสติกเอนกประสงค์ มุ้งกันยุงและถังเก็บน้ำสะอาด

ในปี พ.ศ. 2562 ฝ่าย SMS ลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์จากคลังสินค้าทั่วโลกหรือจากผู้จัดจำหน่ายโดยตรงไปยังพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินและพื้นที่ทำงานทั่วโลก เพื่อมอบความช่วยเหลือให้กับบุคคลในความห่วงใยราว 23 ล้านคน ลำเลียงสิ่งของด้วยตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 1,700 ตู้ทางเรือ รวมถึงทางรถบรรทุกจำนวน 5 คัน ต่อวันโดยเฉลี่ย โดยความช่วยเหลือทั้งหมดมีมูลค่าราว 4,000 ล้านบาท นอกจากนี้เราได้ลำเลียงความช่วยเหลือทางอากาศ 8 ครั้ง ไปยังพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

ฝ่าย SMS มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 110 คน ทำงานจากกรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี โดยมีเจ้าหน้าที่ 12 คน ทำงานอยู่ในคลังสินค้าหรือในพื้นที่เพื่อดูแลการลำเลียงด้วยพาหนะต่างๆ และบริหารจัดการอื่นๆ ปีที่ผ่านมา UNHCR จัดหาสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการมอบความช่วยเหลือและการทำงานมูลค่ากว่า 41,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังบริหารจัดการการขนส่ง ดูแลสิ่งของในคลังสินค้ากว่า 180 แห่งทั่วโลก รวมไปถึงบริหารจัดการการขนส่งด้วยยานพาหนะขนาดเล็ก ผ่านรูปแบบการเช่าจากส่วนกลาง โดยมีเจ้าหน้าที่ 600 คน ทำงานอยู่ในพื้นที่กว่า 70 ประเทศ ทั่วโลก

ความท้าทายในการทำงานที่เผชิญในสถานการณ์ปกติมีอะไรบ้าง?

ความท้าทายหลักของเราคือความไม่แน่นอนในพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน และการขนส่งความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากหรือพื้นที่ที่แยกจากพื้นที่อื่นๆ เพื่อรับมือกับความไม่แน่นอน เราวางแผนและคาดการณ์โดยการเตรียมความช่วยเหลือจากการประเมินความต้องการความช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉิน เรายังมีการวางแผนการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนอื่น และยังเตรียมพร้อมในการเสริมเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมเพื่อรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉิน เราต้องสร้างเครือข่ายคลังสินค้าเพื่อสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากรวมถึงวางระบบการลำเลียงความช่วยเหลือที่จำเป็นจากในพื้นที่ ซึ่งเป็นการช่วยเศรษฐกิจในท้องถิ่น เนื่องจากผู้จัดจำหน่ายอาจถูกขอให้รักษาปริมาณสินค้าไว้สำหรับความต้องการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

เพื่อช่วยให้เกิดความยืนหยุ่นในการทำงานงาน ในกรณีที่พื้นที่พักพิงของผู้ลี้ภัยตั้งอยู่ริมแม่น้ำ เราอาจจำเป็นต้องจ้างเรือเพื่อลำเลียงความช่วยเหลือ ในฤดูมรสุม เราเตรียมสิ่งของในคลังให้พร้อมล่วงหน้า สำหรับประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล อาจจำเป็นต้องเตรียมความช่วยเหลือให้พร้อมในพื้นที่ใกล้กับท่าเรือแล้วจึงค่อยหาเส้นทางการลำเลียงการช่วยเหลือต่อไป ในเวลาอื่น ความท้าทายอาจมาจากทางการเมือง รัฐบาลสามารถสั่งจำกัดการเดินรถบรรทุก ในบางครั้งการผ่านพิธีการทางศุลกากรอาจเกิดปัญหา นอกจากนี้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ยังเป็นอุปสรรคที่ทำให้เกิดความยากลำบากและอันตรายในการลำเลียงความช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ของเราจึงจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นอย่างมากเพื่อทำงานให้สำเร็จและปลอดภัย

ความท้าทายในการมอบความช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19?

เป็นสถานการณ์ที่มีความท้าทายมาก ห่วงโซ่อุปทานโลกได้รับผลกระทบ ผู้จัดจำหน่ายชุด PPE อุปกรณ์ทางการแพทย์และยารักษาโรคทำงานอย่างหนัก ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ตอนนี้ยังมีสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่จำเป็นแต่วันพรุ่งนี้อาจไม่มี ในหลายกรณีผู้จัดจำหน่ายต้องการให้ชำระเงินล่วงหน้า และไม่สามารถการันตีระยะเวลาการผลิตหรือจัดส่งได้

ยิ่งไปกว่านั้น ระบบการขนส่งทั่วโลกดำเนินไปอย่างยากลำบาก เที่ยวบินขนส่งส่วนใหญ่ถูกยกเลิก ทำให้ความต้องการสินค้ามีมากขึ้น การขนส่งทางทะเลเผชิญอุปสรรคจากการปิดท่าเรือ ข้อจำกัดต่างๆ รวมถึงการกักกันเช่นเดียวกัน รัฐบาลหลายประเทศสั่งปิดการนำเข้า-ส่งออก ทำให้ผู้จัดจำหน่ายไม่สามารถส่งสินค้าได้ สหประชาชาติต้องแข่งขันกับรัฐบาลหลายประเทศเพื่อสินค้าที่มีอยู่อย่างจำกัด

เพื่อจัดการความไม่แน่นอนนี้ เราต้องหาผู้จัดจำหน่ายทั่วโลกรายใหม่ จาก 4 เป็น 13 แห่งรวมถึงเพิ่มจำนวนผู้จัดจำหน่ายท้องถิ่นเป็น 70 แห่ง

เรายังปรับกระบวนการจัดหาสินค้าให้ง่ายและคล่องตัวมากขึ้น สัญญาการจัดซื้อต่างๆ เข้าสู่กระบวนการที่รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้เรายังทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ของสหประชาชาติในการจัดหาสินค้ารวมถึงการขนส่ง

อะไรคือความสำเร็จครั้งสำคัญนับตั้งแต่เริ่มวิกฤตการณ์?

ยังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงความสำเร็จ เรากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อให้ทุกอย่างขับเคลื่อนไปได้

UNHCR ทำอย่างไรจึงสามารถลำเลียงความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลกในระยะเวลาภายใน 72 ชั่วโมง?

เพื่อช่วยเหลือคน 600,000 คน การทำงานภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากได้รับการประกาศว่าเป็นพื้นที่สถานการณ์ฉุกเฉินเท่ากับการลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ผ่านทางเครื่องบินขนาดใหญ่ 8 ลำ ต่อวันติดต่อกัน 3 วัน เราใช้เครือข่ายคลังสินค้าขนาดใหญ่ 8 แห่ง ในดูไบ อัมมาน โคเปนเฮเกน อักกรา ดูอาลา ไนโรบี กัมปาลาและปานามา แต่ละที่สามารถเข้าถึงสนามบินนานาชาติพร้อมลำเลียงทางอากาศ เราดูแลคลังสินค้า เจ้าหน้าที่ของเราพร้อมรอรับสิ่งของบรรเทาทุกข์ จัดการด้านศุลกากรและลำเลียงไปยังพื้นที่

แต่อย่างไรก็ตามการทำงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน เราแบ่งการทำงานเป็นสามส่วน เราลำเลียงความช่วยเหลือทางอากาศในช่วงแรก ในขณะเดียวกันเราใช้การขนส่งทางบกและทะเล รวมถึงการจัดหาสินค้าและบริการที่จำเป็นจากในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการทำงานและการมอบความช่วยเหลือแก่บุคคลในความห่วงใย นอกจากนี้เรายังวางแนวทางการเติมสินค้าในคลังจากผู้จัดจำหน่ายเพื่อให้พร้อมต่อการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต


โควิด19 ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของเจ้าหน้าที่ไปยังพื้นที่สถานการณ์ฉุกเฉินมีอุปสรรคอย่างไร?

ไม่ใช่เรื่องง่ายในสถานการณ์เช่นนี้ การถูกจำกัดการเดินทางและการปิดชายแดนทำให้การมอบความช่วยเหลือเกิดอุปสรรค SMS ทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรภายในหน่วยการลำเลียงความช่วยเหลือทั่วโลกเช่น WFP เพื่อหาทางลำเลียงเจ้าหน้าที่และความช่วยเหลือรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ โดย WFP มีความเชี่ยวชาญและได้ติดตั้งพื้นที่พักสินค้าทั่วโลกเพื่อเติมสินค้าในคลังและมีเที่ยวบินในการขนส่ง ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการ

มากไปกว่านั้นเรากำลังทำงานกับสำนักงานในเจนีวา เพื่อหาทางเลือกในการส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่เตรียมพร้อมแม้แต่ในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องทำงานจากระยะไกล

สเปนเป็นประเทศบ้านเกิดของคุณ ซึ่งได้รับผลกระทบจาก COVID-19 คุณมีอะไรจะฝากถึงเรื่องนี้?

ผมทำหน้าที่ในทวีปอเมริกาตอนที่สเปนประกาศปิดประเทศ แม้ว่ามีการยกเลิกเที่ยวบินผมหาทางจนสามารถกลับสเปนได้ในวันที่ 18 มีนาคม และตัดสินใจทำงานทางไกลจากบาเซโลนา เนื่องจากมีการจำกัดการเดินทางไม่สามารถเดินทางไปยังบูดาเปส สเปนต่อสู้กับไวรัสอย่างแข็งขัน ความประทับใจของผมคือการที่ประเทศต้องเผชิญกับประสบการณ์กับความไม่แน่นอน หวาดกลัว เปราะบาง แต่ยังมีความหวัง การช่วยเหลือกันและกันด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สิ่งที่ผมต้องการจะบอกกับเพื่อนร่วมชาติคือวันหนึ่งโรคระบาดจะหมดไป เราจะมีวัคซีน แต่สังคมของเราต้องเรียนรู้จากเหตุการณ์นี้ว่าเราเปราะบางมากแค่ไหนและเราใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างไร

สิ่งที่ทำเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานที่ UNHCR?

ผมร่วมงานกับ UNHCR ในปี พ.ศ. 2553 ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย SMS ในเวลาที่ต้องการความเปลี่ยนแปลง ก่อนหน้านี้ผมทำงานอยู่ในภาคเอกชนในบริษัทข้ามชาติราว 35 ปี ซึ่งผมประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง งานของเราสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของผู้คน ผู้ลี้ภัยที่กำลังเปราะบางได้รับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากงานที่เราทำ มันคือความเป็นความตาย เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำมีความหมายมาก

ร่วมสนับสนุนการทำงาน

ติดตามการทำงาน: Facebook | LINE | Instagram | Twitter | TikTok