Select a language for our global site:

Select a country site:
 
10 Fakta om flyktingar

10 Fakta om flyktingar

UNHCR, FN:s flyktingkommissariat, ger dig 10 viktiga fakta om flyktingar – för en faktabaserad diskussion.

Flyktingentreprenörer skapar jobb i Rwanda

Flyktingentreprenörer skapar jobb i Rwanda

UNHCR:s samarbetspartner i Rwanda, Inkomoko, utbildar flyktingentreprenörer i företagande. Resultaten är enastående. Flyktingarna blir mer självständiga, får förbättrade levnadsvillkor och skapar dessutom jobb och ekonomisk tillväxt för landet.