Select a language for our global site:

Select a country site:
 
Studenter hjälper flyktingungdomar att få tillgång till utbildning i Danmark

Studenter hjälper flyktingungdomar att få tillgång till utbildning i Danmark

En grupp med universitetsstudenter i Köpenhamn har skapat initiativet “Student Refugees” för att vägleda och hjälpa unga flyktingar att få tillgång till högre utbildning i Danmark. De erbjuder råd om behörighet, ansökningsprocessen och hela systemet, och erbjuder även värdefullt kompisstöd.