Undervisning om flyktingar: 6-9 år

I denna åldersgrupp kan du förvänta dig att barn kan koncentrera sig på ett specifikt ämne i omkring tjugo minuter åt gången, och allt längre vid 8 och 9 års ålder.

Undervisningsmaterialet förutsätter att barnen samarbetar med varandra och med lärare och att de tar till sig nytt material. Det finns ingen obligatorisk läsning eller skrivbaserade uppgifter för denna åldersgrupp, men barnen uppmuntras att använda dessa färdigheter i grupp när de blir äldre.

Undervisningsmaterialet fokuserar på att utveckla sociala och emotionella färdigheter i klassrummet i syfte att tillsammans med läraren skapa ett lugnt klassrum där eleverna kan uppskatta sina olikheter.

Aktiviteterna är kopplade till elevernas egna erfarenheter och till deras vardag hemma.

Video- och ljudmaterialet för denna åldersgrupp handlar om ett barn med flyktingbakgrund som är i samma ålder. Samtalsämnena kopplade till materialet fokuserar på positiva och bekanta teman som vardagsliv, hobbies, leksaker, skola och drömmar om framtiden.

Klicka på länkarna nedanför för att ladda ner undervisningsmaterialet. Du kan använda läroplanen, guiderna och videomaterialet på det sätt du anser mest lämpligt. Ladda ner mallen för lektionsplanering.

 

Läroplanen om flyktingar, asyl och migration

Den här läroplanen för barn i åldrarna 6-9 innehåller förslag på korta aktiviteter som fokuserar på att bygga sociala och emotionella färdigheter och att underlätta vänskapsrelationer, hylla mångfald, skapa en förståelse för nya klasskamrater och skapa en trygg och lugn klassrumsmiljö. Aktiviteterna tar 10-20 minuter.

 

Integrera undervisning om flyktingar i olika ämnen på lågstadiet

Denna guide innehåller riktlinjer och idéer på hur man kan introducera undervisning om flyktingar, asyl och migration i olika ämnen på lågstadiet. Aktiviteterna tar 5-15 minuter.

 

Aktivitetsguide för åldrarna 6-9

Den här praktiska guiden innehåller förslag på aktiviteter som kan göras i klassen eller med andra på skolan, som föräldrar och syskon. Vissa aktiviteter är korta och andra kan ta upp till ett par timmar.

Videomaterial

Kolla på den här videon med dina elever och använd lektionsplaneringen för videoberättelsen om Rahf för att planera aktiviteter och diskussionsfrågor. Aktiviteterna tar 15-30 minuter.

Rahfs berättelse

Rahf är en sjuårig tjej från Syrien med en speciell hobby: karate. Hon behövde fly kriget i sitt hemland tillsammans med sin mamma, pappa, syster och fyra bröder. Familjen flydde först till Jordanien och vidarebosattes sedan till Luxemburg där Rahf nu går i skolan och lär sig olika språk.