Undervisning om flyktingar: 9-12 år

I denna åldersgrupp kan du förvänta dig att barn kan koncentrera sig på ett specifikt ämne i omkring en timme åt gången. Uppgifterna innehåller ofta läsning och skrivning men fokuserar mest på samarbete mellan eleverna i klassen och med lärare.

Undervisningsmaterialet bidrar med möjligheter för elever och lärare att samarbeta för att skapa en lugn och rofylld stämning i klassrummet där barnen kan uppskatta sina olikheter och mångfald.

Eleverna uppmuntras att fundera över sina egna erfarenheter i förhållande till de teman som diskuteras. De uppmuntras att arbete i par eller i grupp och att lyssna på varandra och ta till vara på olika perspektiv.

Video- och ljudmaterialet för denna åldersgrupp handlar om ett barn med flyktingbakgrund som är i samma ålder. Samtalsämnena kopplade till materialet fokuserar på positiva och bekanta teman som vardagsliv, hobbies, leksaker, skola och drömmar om framtiden.

Klicka på länkarna nedanför för att ladda ner undervisningsmaterialet. Du kan använda läroplanen, guiderna och videomaterialet på det sätt du anser mest lämpligt. Ladda ner mallen för lektionsplanering.

 

Läroplanen om flyktingar, asyl och migration

Den här läroplanen för barn i åldrarna 9-12 innehåller förslag på aktiviteter som fokuserar på att bygga sociala och emotionella färdigheter och att underlätta vänskapsrelationer, hylla mångfald, skapa en förståelse för nya klasskamrater och skapa en trygg och lugn klassrumsmiljö. Aktiviteterna tar 10-20 minuter.

 

Integrera undervisning om flyktingar i olika ämnen på lågstadiet

Denna guide innehåller riktlinjer och idéer på hur man kan introducera undervisning om flyktingar, asyl och migration i olika ämnen på lågstadiet. Aktiviteterna tar 5-15 minuter.

 

Aktivitetsguide för åldrarna 9-12

Den här praktiska guiden innehåller förslag på aktiviteter som kan göras i klassen eller med andra på skolan, som föräldrar och syskon. Vissa aktiviteter är korta och andra kan ta upp till ett par timmar.

Videomaterial

Kolla på den här videon med dina elever och använd lektionsplaneringen för videoberättelsen om Malak och Takwa för att planera aktiviteter och diskussionsfrågor. Aktiviteterna tar 15-30 minuter.

Malak and Takwas berättelse

Malak och Takwa från Syrien är elva år och tvillingar. De flydde kriget mer sin pappa, som är karatelärare, mamma, syster och tre bröder. Familjen tog sig först till Jordanien och blev sedan vidarebosatt till Luxemburg där tvillingarna nu går i skolan. De köpte nyligen en kanin. Malak vill bli modeskapare när hon blir stor.