Besplatna pravna pomoć

Beogradski centar za ljudska prava

Kneza Miloša 4, 11000 Beograd

Telefon +381 64 82 46 508

www.azil.rs

Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS

Tomaša Ježa 10/4, 11000 Beograd

Telefon: +381 11 2658 315

www.ideje.rs

Humanitarni centar za integraciju i toleranciju HCIT

Vojvođanskih brigada 17, 21000 Novi Sad

Telefon: +38121528132

[email protected]

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila

Mišarska 16, 11003 Beograd

Telefon: +381 11 3233 070

Mob: +381 63 7047 080, +381 63 7047 090

www.azilsrbija.rs

KlikAktiv - Centar za razvoj socijalnih politika

Bulevar Despota Stefana 82/6, Beograd

Telefon: +381 64 6599177

www.klikaktiv.org

 

Informacije na engleskom jeziku: Engleski

Informacije na farsi jeziku: Farsi

Informacije na arapskom jeziku: Arapski

Informacije na urdu jeziku: Urdu