Regionalni program stambenog zbrinjavanja

Regionalni program stambenog zbrinjavanja (RSP) je višegodišnja zajednička inicijativa partnerskih zemalja (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora i Srbija) koju podržava međunarodna zajednica i koja za cilj ima zatvaranje poglavlja dugotrajnog raseljavanja u regionu. Razvijen je u partnerstvu između partnerskih zemalja i OEBS-a, UNHCR-a i Evropske komisije. Cilj RSP-a je da doprinese rešavanju produžene krize raseljavanja najugroženijih izbeglica i raseljenih lica sa teritorija bivše Jugoslavije nakon sukoba koji su trajali od 1991. do 1995. godine, uključujući interno raseljena lica u Crnoj Gori od 1999. godine. Program je sastavni deo „Sarajevskog procesa za izbeglice i raseljena lica“, koji je pokrenut 2005. godine na Regionalnoj ministarskoj konferenciji o povratku izbeglica. Proces je ponovo pokrenut u martu 2010. godine na konferenciji Beogradu i partnerske zemlje su se ponovo obavezale u skladu sa Beogradskom deklaracijom iz novembra 2011. godine (takozvana „Zajednička deklaracija“) da će dati doprinos u rešavanju dugotrajne situacije raseljenja najugroženijih korisnika – izbeglica i raseljenih lica – nakon sukoba na teritoriji bivše Jugoslavije u periodu od 1991. do 1995. godine, uključujući i interno raseljena lica u Crnoj Gori od 1999. godine.

Program se sprovodio paralelno u četiri partnerske zemlje. Stambena rešenja koja su bila obezbeđena su uključivala:

• Osiguranje stambenih jedinica i kuća u vidu izgradnje, rekonstrukcije, obnove ili kupovine;

• Dodelu građevinskog materijala;

• Osiguranje stanovanja u ustanovama socijalne zaštite.

Program je zvanično završen u decembru 2023. godine. Republika Srbija nastavlja da obezbeđuje stambena rešenja. Do kraja februara 2024. godine je obezbeđeno 7.495 stambenih rešenja. 

Najveći donator u okviru programa RSP-a je EU, a zapažene doprinose dale su i vlade SAD-a, Nemačke, Italije, Norveške, Švajcarske, Danske, Turske, Luksemburga, Kipra, Rumunije, Slovačke, Češke i Mađarske.

Više informacija o Regionalnom programu stambenog zbrinjavanja u Republici Srbiji možete naći ovde.