Pravna klinika

UNHCR u saradnji sa pravnim fakultetima univerziteta u Beogradu i Novom Sadu godinama sprovodi projekat Pravna klinika za azil i izbegličko pravo u cilju promovisanja zaštite izbeglica i tražilaca azila, unapređenja znanja i razumevanja u oblasti izbegličkog prava među studentima i akademskim poslenicima, kao i omogućavanja akademske razmene.  

Uz profesore sa navedenih fakulteta i osoblja UNHCR-a, u radu klinika je učestvovao i veliki broj predavača, stručnjaka iz različitih oblasti, predstavnika relevantnih državnih organa i eminentnih nevladinih organizacija koje se bave  pružanjem besplatne pravne pomoći u oblastima vezanim za zaštitu izbeglica, drugih prisilno raseljenih lica i osoba u riziku od apatridije. 

Rad klinika za azil i izbegličko pravo ne bi bio moguć bez posvećenog rada nastavnog kadra sa oba fakulteta koji neumorno i sa velikim entuzijazmom rade sa studentima, iz generacije u generaciju, prateći trendove u zemlji i svetu iz oblasti izbegličkog prava.  

Pohađanje nastave na Pravnoj klinici, studentima omogućava sticanje neophodnog znanja iz oblasti izbegličkog prava, te praktičnih veština i mogućnost povezivanja sa ostalim studentima kojima je izbegličko pravo u sferi interesovanja.  

Svim studentima koji završe program dodeljuje se sertifikat. 

Početak rada Klinike za izbegličko pravo u Novom Sadu u 2024. godini

Sa velikim zadovoljstvom najavljujemo da se saradnja Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Agencije Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) u Srbiji nastavlja kroz sprovođenje Klinike za izbegličko pravo.

Klinika će početi sa radom u utorak 26. marta u 15 časova uvodnim predavanjem na Pravnom fakultetu u Novom Sadu.

Klinika za izbegličko pravo će, tokom dva i po meseca trajanja, pružiti priliku studentima da steknu teorijska i praktična znanja i doprinesu zaštiti i promociji prava izbeglica. Tokom Klinike, studentima će se pored njihovih profesora obratiti zaposleni u službi za zaštitu izbeglica UNHCR-a, kao i predstavnici svih državnih institucija koje u svojoj nadležnosti imaju različite segmente izbegličke zaštite. Planirana je i posetu centru za azil kako bi studenti imali priliku da se upoznaju sa tražiocima azila i čuju njihova iskustva.

Pozivamo zainteresovane studente druge, treće i četvrte godine Pravnog fakulteta u Novom Sadu da se prijave na fakultetu.

Pravna klinika 2023/2024. godina


PRAVNA KLINIKA ZA AZIL I IZBEGLIČKO PRAVO PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU
 • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Predstavništvo UNHCR-a u Srbiji pokrenuli su 2006. godine Pravnu kliniku za azil i izbegličko pravo sa ciljem unapređenja obrazovanja u oblasti izbegličkog prava. Do sada je Pravnu kliniku za azil i izbegličko pravo pohađalo oko 350 studenata iz 15 generacija.  
 • Prvi upravnik Pravne klinike za azil i izbegličko pravo bio je Milan Paunović (1951-2009). Nakon njega upravljanje Pravnom klinikom preuzela je dr Ivana Krstić, redovna profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Sadašnja upravnica Pravne klinike je dr Bojana Čučković, vanredna profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. 
 • Nastava na Pravnoj klinici traje jedan semestar (zimski semestar). Radionice i interaktivna predavanja iz oblasti azila i migracija održavaju se jednom nedeljno u trajanju od dva školska časa. Predviđena je poseta centrima za azil u Republici Srbiji, a najuspešniji studenti imaju priliku da obave praksu u partnerskim organizacijama UNHCR-a. 
 • Od 2022. godine pokrenuta je godišnja studentska konferencija za izradu radova na različite teme iz oblasti izbegličkog prava. Na prvoj konferenciji, održanoj 12. decembra 2022. godine, učestvovali su studenti Pravnog fakulteta u Beogradu koji pohađaju Pravnu kliniku, kao i studenti sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu.  

U petak, 20. oktobra 2023. godine, Agencija UN za izbeglica (UNHCR) u Srbiji i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu svečano su otvorili još jednu Pravnu kliniku za azil i izbegličko pravo.  Četrdeset petoro studenata i studentkinja koji će pohađati ovogodišnju kliniku predstavljaju 16. generaciju budućih pravnika zainteresovanih da prodube svoje znanje o izbegličkom pravu i da uče od eminentnih stručnjaka i praktičara u ovoj oblasti. Studenti će tokom jednog semestra imati priliku da u prostorijama Pravnog fakulteta uče, postavljaju pitanja i diskutuju o najznačajnijim aspektima prava koji se direktno tiču mandata UNHCR-a.

Studente su pozdravili profesorka Bojana Čučković, koordinatorka Pravne klinike, kao i Jelena Milonjić i Bojan Stojanović, službenici pravnog odeljenja UNHCR-a u Srbiji.

Tema na prvom održanom predavanju bila je „Manadat UNHCR-a i Konvencija o statusu izbeglica” kao osnovni pravni okvir koji određuje nadležnosti UNHCR-a. U narednim mesecima, stručnjaci iz oblasti izbegličkog prava će opremiti studente svim neophodnim znanjima za razumevanje položaja, prava i obaveza izbeglica i svih drugih lica o kojima UNHCR brine.

Pravni fakultet i UNHCR u Srbiji žele uspešan i produktivan rad učesnicima i raduju se nastavku negovanja tradicije učenja o izbegličkom pravu na Pravnom fakultetu. 

PRAVNA KLINIKA ZA AZIL I IZBEGLIČKO PRAVO PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NOVOM SADU
 • Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu je u saradnji sa Kancelarijom Visokog komesara Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) pokrenuo Pravnu kliniku za izbegličko pravo usled izbegličko-migrantske krize 2015. godine, i sve veće aktuelnosti pitanja vezanih za izbeglice.  
 • Plan i program Klinike realizuje se uz učešće nastavnika Pravnog fakulteta, predavača iz UNHCR-a, Komesarijata za izbeglice i migracije, Kancelarije za azil Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, kao i predstavnika Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Pohađanjem Pravne klinike studenti stiču specijalizovana teorijska znanja i upoznaju se sa kontekstom i pojedinostima praktične primene pravnih instituta obuhvaćenih predavanjima. Polaznici Pravne klinike za izbegličko pravo imaju priliku da posete Centar za azil u Banji Kovilјači, te da neposredno saznaju više o boravku tražilaca azila i migranata, odnosno o vrstama pomoći koje su im pružene u centru za azil. 
 • Studenti koji uspešno završe program Pravne klinike za izbegličko pravo dobijaju sertifikat, što se upisuje u dodatak diplomi i predstavlja izuzetno značajnu referencu za budući rad studenata u ovim oblastima. 
 • Aktivnosti na Pravnoj klinici za izbegličko pravo namenjene su studentima druge, treće i četvrte godine osnovnih akademskih studija, kao i  studentima master i doktorskih studija. Realizuju se u periodu od početka marta meseca do kraja letnjeg semestra, u skladu sa Planom i programom koji usvaja Nastavno-naučno veće, a koji se svake godine inovira u skladu sa aktuelnim tendencijama i otvorenim pitanjima u vezi sa položajem izbeglica i ostvarivanjem prava na azil. 

Pravna klinika 2022/2023. godina


PRAVNA KLINIKA ZA AZIL I IZBEGLIČKO PRAVO PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU
 • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Predstavništvo UNHCR-a u Srbiji pokrenuli su 2006. godine Pravnu kliniku za azil i izbegličko pravo sa ciljem unapređenja obrazovanja u oblasti izbegličkog prava. Do sada je Pravnu kliniku za azil i izbegličko pravo pohađalo oko 350 studenata iz 15 generacija.  
 • Prvi upravnik Pravne klinike za azil i izbegličko pravo bio je Milan Paunović (1951-2009). Nakon njega upravljanje Pravnom klinikom preuzela je dr Ivana Krstić, redovna profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Sadašnja upravnica Pravne klinike je dr Bojana Čučković, vanredna profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. 
 • Nastava na Pravnoj klinici traje jedan semestar (zimski semestar). Radionice i interaktivna predavanja iz oblasti azila i migracija održavaju se jednom nedeljno u trajanju od dva školska časa. Predviđena je poseta centrima za azil u Republici Srbiji, a najuspešniji studenti imaju priliku da obave praksu u partnerskim organizacijama UNHCR-a. 
 • Od 2022. godine pokrenuta je godišnja studentska konferencija za izradu radova na različite teme iz oblasti izbegličkog prava. Na prvoj konferenciji, održanoj 12. decembra 2022. godine, učestvovali su studenti Pravnog fakulteta u Beogradu koji pohađaju Pravnu kliniku, kao i studenti sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu.  

12. decembra 2022. godine, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, uz podršku Predstavništva UNHCR-a u Srbiji, održana je studentska konferencija „Međunarodna zaštita izbeglica“ na kojoj su učestvovali studenti koji su pohađali Pravnu kliniku za azil i izbegličko pravo na Pravnom fakultetu i dve grupe studenata Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Konferencija je svečano otvorena pozdravnim govorom prof. dr Zorana Mirkovića, dekana Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, i gospođe Stefani Krause, vršiteljke dužnosti šefa misije UNHCR-a u Srbiji. Glavno predavanje o savremenim izazovima ali i prilikama koje se ukazuju u vezi s međunarodnom zaštitom izbeglica studentima i ostalim gostima iz državnih organa i civilnog sektora održao je gospodin Klaudio Delfabro, direktor Departmana za međunarodno izbegličko pravo i pravo migracija pri Institutu za međunarodno humanitarno pravo iz Sanrema. 

Studenti su konferenciji izlagali glavne nalaze do kojih su došli prilikom istraživanja i pisanja radova. Nakon izlaganja svakog rada, usledila je debata tim povodom. Mentori studentima bili su predavači na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu prof. dr Ivana Krstić, prof. dr Bojana Čučković, asistentkinja Marija Vlajković, zatim doc. dr Janja Simentić Popović sa Fakulteta političkih nauka, Ana Zdravković iz Instituta za uporedno pravo, kao i predstavnici partnerskih organizacija UNHCR-a, Nikola Kovačević (Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS), Danilo Ćurčić (Inicijativa A11) Nevena Marković (Praxis) i Bojan Stojanović iz UNHCR-a.


U nastavku su studentski radovi koji su izlagani 12. decembra 2022. godine na studentskoj konferenciji „Međunarodna zaštita izbeglica“:

 

PRAVNA KLINIKA ZA AZIL I IZBEGLIČKO PRAVO PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NOVOM SADU
 • Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu je u saradnji sa Kancelarijom Visokog komesara Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) pokrenuo Pravnu kliniku za izbegličko pravo usled izbegličko-migrantske krize 2015. godine, i sve veće aktuelnosti pitanja vezanih za izbeglice.  
 • Plan i program Klinike realizuje se uz učešće nastavnika Pravnog fakulteta, predavača iz UNHCR-a, Komesarijata za izbeglice i migracije, Kancelarije za azil Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, kao i predstavnika Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Pohađanjem Pravne klinike studenti stiču specijalizovana teorijska znanja i upoznaju se sa kontekstom i pojedinostima praktične primene pravnih instituta obuhvaćenih predavanjima. Polaznici Pravne klinike za izbegličko pravo imaju priliku da posete Centar za azil u Banji Kovilјači, te da neposredno saznaju više o boravku tražilaca azila i migranata, odnosno o vrstama pomoći koje su im pružene u centru za azil. 
 • Studenti koji uspešno završe program Pravne klinike za izbegličko pravo dobijaju sertifikat, što se upisuje u dodatak diplomi i predstavlja izuzetno značajnu referencu za budući rad studenata u ovim oblastima. 
 • Aktivnosti na Pravnoj klinici za izbegličko pravo namenjene su studentima druge, treće i četvrte godine osnovnih akademskih studija, kao i  studentima master i doktorskih studija. Realizuju se u periodu od početka marta meseca do kraja letnjeg semestra, u skladu sa Planom i programom koji usvaja Nastavno-naučno veće, a koji se svake godine inovira u skladu sa aktuelnim tendencijama i otvorenim pitanjima u vezi sa položajem izbeglica i ostvarivanjem prava na azil.