Nabavke/Tenderi

Predstavništvo UNHCR-a u Srbiji sprovodi nabavke dobara i usluga na lokalnom nivou.

Na ovoj stranici možete pronaći informacije o registraciji dobavljača, UNHCR uslovima nabavke i strategiji nabavke, kao i otvorenim tenderima.

Kako postati dobavljač

Od potencijalnih dobavljača UNHCR-a se očekuje da naprave profil na UNHCR portalu dobavljača.

EN – Quick Supplier Portal Tour.mp4

EN – Reset Supplier Portal User Account Password.mp4

Uputstva na engleskom jeziku se nalaze u Priručniku portala.

Prilikom registracije, molimo da priložite popunjeni VRF obrazac.

Kodeks ponašanja dobavljača UN

UNHCR posvećuje veliku pažnju poštovanju etike nabavki.

Kodeks ponašanja dobavljača UN-a propisuje očekivanja od svih dobavljača sa kojima UNHCR posluje.  Kodeks se odnosi na sve dobavljače koji žele da posluju ili već́ posluju sa UNHCR-om.

Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi su izrađeni kako bi se osiguralo da ugovori Ujedinjenih nacija  sadrže jedinstvene odredbe koje se odnose na status, privilegije i imunitete organizacije, kao i naš način rada kao međunarodne javne organizacije.

Opšti uslovi su stoga suštinski element ugovora UNHCR-a i organizacija se neće složiti sa modifikacijama ovih opštih uslova.

UNHCR strategija nabavke - JEDNOSTAVNO, BRZO, ODRŽIVO

Strategija je osmišljena tako da unapredi naš lanac nabavke kako bi UNHCR pružao bolju i bržu pomoć i trajna rešenja za ljude sa kojima radimo i za koje radimo, kao i da doprinese suočavanju sa novim izazovima u budućnosti.

Ukratko, to će učiniti naše nabavke jednostavnim, brzim i održivim.

Tenderi

Trenutno nema otvorenih tendera.