Visoki komesar za izbeglice UN

“UNHCR plovi u izuzetno komplikovanim vodama. Višestruki sukobi i masovno raseljavanje, u kombinaciji sa novim izazovima u oblasti azila, nedovoljnim finansijskim sredstvima, velikim humanitarnim potrebama i nedovoljnim resursima i sve izraženijom ksenofobijom su veoma opasni.”

Filipo Grandi (Filippo Grandi) je jedanaesti visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbeglice.

Izabrala ga je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1. januara 2016. godine na mandat od pet godina, do 31. decembra 2020. godine. Generalna skupština ga je od tada dva puta ponovo birala na dužnost, i tekući mandat ističe 31. decembra 2025.

U novembru 2020. godine, Generalna skupština Ujedinjenih nacija obnovila mu je mandat visokog komesara Ujedinjenih nacija za izbeglice na period od naredne dve i po godine.

Grandi je rođen u Milanu 1957. godine i već više od 30 godina je posvećen radu sa izbeglicama i humanitarnom radu. Od 2010. do 2014. godine. bio je na dužnosti generalnog komesara Agencije UN za palestinske izbeglice (UNRWA), na koju je došao sa funkcije zamenika generalnog komesara koju je vršio od 2005. godine. Pre toga, Grandi je bio zamenik specijalnog predstavnika generalnog sekretara UN u Avganistanu, nakon duge karijere prvo u NVO a zatim i u UNHCR u Africi, na Bliskom istoku i u Ženevi u sedištu organizacije.

Ima diplomu iz moderne istorije koju je stekao na Državnom univerzitetu u Milanu, diplomu iz filozofije stečenu na Papinskom univerzitetu Gregoriana u Rimu, kao i počasni doktorat Univerziteta u Koventriju.

Twitter