Ima NADE daleko od kuće

 

Pomozite u zaštiti prava na traženje sigurnosti

 

Pravo na traženje sigurnosti od rata, nasilja i progona je širom sveta ugroženo. Previše ljudi je prinuđeno na putovanja opasna po život dok pokušavaju da pronađu sigurnost.

Mi ne možemo da stojimo po strani i posmatramo kako se ovo dešava. Možete li vi?

Reagujte odmah, pozovite svetske lidere da zaštite ljude koji traže azil i svoja prava.

 

Potreba za solidarnosti sa ljudima koji traže sigurnost nikada nije bila veća.

Trenutno je rekordan broj ljudi primoran da napusti svoje domove zbog ratova, nasilja i progona. Ukupan broj izbeglica širom sveta porastao je za rekordnih 35 odsto i dostigao 34,6 miliona na kraju 2022. godine.

Svedoci smo rastućeg neprijateljstva i ksenofobije. Politizacija izbeglica i tražioca azila u mnogim delovima sveta dovodi do rasta negativnih osećanja i štetnih posledica po izbeglice i tražioce azila.

Zajedno moramo da se borimo protiv ovog narativa i da promovišemo saosećajniji svet prema izbeglicama i ljudima koji traže sigurnost od ratova, nasilja i progona.

Ne možemo ovo postići sami. I Vi možete napraviti razliku. Pozovite globalne lidere da ispoštuju svoje moralne i pravne obaveze kako bi osigurali da ljudi koji traže azil od rata, nasilja ili progona to mogu učiniti bez diskriminacije.

REAGUJTE ODMAH

Pročitajte tekst peticije:


Tekst peticije

Uvod

Svako ima pravo da traži i uživa azil. Ipak, mnogim ljudima u različitim delovima sveta je ovo pravo uskraćeno. Solidarnost sa svim izbeglicama svuda je sada potrebnija nego ikada kako bi se ovo pravo branilo i podržavalo.

Mi smo UNHCR, Agencija UN za izbeglice. Tražimo od Vas da pokažete solidarnost sa ljudima koji su prinuđeni da napuste svoje domove i da im date nadu, zaštitu, da čuvate njihova prava.

Ovog decembra će se ukazati prilika da se zalažemo za promene, jer će se tada svetski lideri okupiti u Švajcarskoj na Globalnom forumu za izbeglice kako bi pronašli rešenja za izbeglice i ljude prinuđene da napuste svoje domove. Ovo za njih nije običan sastanak; ovo je prilika za čitavo društvo, uključujući i Vas, da pokaže solidarnost i podstakne lidere da ispune zakonske i moralne obaveze koje imaju prema svima koji su prinuđeni da napuste svoje domove.

Potpišite našu peticiju sada kako bismo poslali Vašu poruku liderima na Globalnom forumu za izbeglice u decembru i pokazali im da su saosećanje i humanost snažniji od straha i sumnje. Sa Vašim glasom, veće su mogućnosti za promenu.

Tekst peticije

Prema Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima svako ima pravo da traži i uživa azil, bez diskriminacije. To znači da svako, bez obzira na to ko je i odakle dolazi, ima pravo da traži i uživa bezbednost od rata, nasilja i progona. Da pronađe utočište i nadu daleko od kuće.

Međutim, nisu svi koji traže bezbednost širom sveta u mogućnosti da je dobiju.  Umesto da pronađu očajnički potrebno utočište, mnogi muškarci, žene i deca se danas kreću na putovanja koja su opasna po život, prepuna rizika i nedopustivih opasnosti. Oni često bivaju vraćeni nazad u opasnost, odbačeni, ranjivi i ostavljeni u vakumu godinama bez nade i pomoći.

Svedoci smo porasta neprijateljstva, nepravednog tretmana i nepravde koji ugrožavaju živote i pravo isuviše velikog broja ljudi širom sveta da traže bezbednost.

Ne možemo stajati po strani i posmatrati kako se to dešava.

Kao vodeća svetska organizacija koja štiti prava ljudi prisiljenih da beže, UNHCR, Agencija UN za izbeglice poziva na hitnu akciju kako bi se osiguralo da ljudi koji beže od rata, nasilja i progona mogu da pristupe bezbednoj teritoriji, da im se u kratkom roku dodeli status izbeglica, da mogu da žive dostojanstveno i da uživaju prava poput prava na zdravstvenu zaštitu, prava na obrazovanje i prava na rad u primajućim zajednicama.

Pozivamo svetske lidere da poštuju svoje zakonske i moralne obaveze kako bi osigurali da ljudi koji traže utočište od rata, nasilja i progona to mogu učiniti bez diskriminacije. Pozivamo svetske lidere da rade zajedno. Pozivamo ih da podele odgovornost kako bi države koje prihvataju najveći broj izbeglica dobile podršku u ispunjavanju svojih dugogodišnjih obaveza da štite, uključe i pomognu izbeglicama. U pitanju su pretežno države sa niskim i srednjim prihodima koje su, uprkos tome što se i same suočavaju sa ekonomskim izazovima, decenijama poštovale pravo na traženje azila, ostavljajući svoje granice otvorene za one koje su primorani da napuste svoje domove. Potrebna im je veća podrška i solidarnost.

UNHCR-ova kampanja „Ima nade daleko od kuće“ poziva svetske lidere da delaju zajedno i solidarno i da daju prioritet:

  1. Pristupu bezbednoj teritoriji i sprečavanju da ljudi budu žrtve nasilja ili da gube živote duž ruta.
  2. Adekvatnim uslovima i tretmanu za izbeglice u skladu sa ljudskim pravima, dostojanstvom i inkluzijom.
  3. Pristupanju Konvenciji o izbeglicama, ukidanju rezervi i uspostavljanju efikasnih azilnih procedura.
  4. Povećanju pristupa trajnim rešenjima, uključujući i preseljenju u treće zemlje.
  5. Solidarnosti i podršci zemljama i zajednicama koje su prihvatile veliki broj izbeglica.

Pridružite se našem pokretu solidarnosti da bismo dali nadu svima koji traže sigurnost širom sveta. UNHCR će preneti vašu hitnu poruku svetskim liderima i donosiocima odluka na Globalnom forumu za izbeglice u decembru, ključnom momentu kada će se međunarodna zajednica okupiti da zagarantuje svoju podršku izbeglicama i zemljama i zajednicama koje ih prihvataju.