Izbeglice

Izbeglice su ljudi koji beže od sukoba ili progona. Oni su definisani i zaštićeni međunarodnim pravom i ne smeju ih se proterivati ili vraćati u situacije u kojima su im ugroženi život i sloboda. Kamen temeljac zaštite izbeglica je Konvencija o statusu izbeglica iz 1951. godine, kojom je „izbeglica“ definisana kao neko ko se „zbog osnovanog straha od progona zbog svoje rase, veroispovesti, nacionalnosti, pripadnosti određenoj društvenoj grupi ili svojih političkih mišljenja, nalazi izvan zemlje svoje nacionalnosti i nije u mogućnosti ili, usled takvog straha, nije voljan da se stavi pod zaštitu te zemlje“ (član 1.).

Zaštita izbeglica podrazumeva niz različitih aspekata i uključuje sigurnost od vraćanja u opasnost, pristup pravičnom i efikasnom postupku azila i mere kojima se osigurava poštovanje osnovnih ljudskih prava izbeglica dok čekaju trajno rešenje.

U 2019. godini, broj izbeglica o kojima brine UNHCR-a dostigao je 20,4 miliona.

UNHCR pruža zaštitu i pomoć izbeglicama već 70 godina.

Koja je razlika između „izbeglica“ i „migranata“?

Videti: https://www.unhcr.org/news/latest/2016/7/55df0e556/unhcr-viewpoint-refugee-migrant-right.html

Nakon nasilnog raspada SFRJ, UNHCR je pojačao svoju operaciju s ciljem da pruži pomoć vlastima i doprinese iznalaženju trajnih rešenja za više od 600.000 izbeglica iz Bosne i Hercegovine koje su izbegle u tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju.

Posle više od 25 godina, većina njih su se ili integrisali u Srbiji ili vratili u zemlju porekla. UNHCR i vlasti Srbije su 2007. godine pomogli da se osmisli i pokrene zajednički regionalni program za iznalaženja trajnih rešenja – Regionalni program stambenog zbrinjavanja (RSP) – s ciljem da se okonča raseljavanje u regionu. Do sredine 2022. godine, poslednje od najugroženijih izbeglica dobiće trajno rešenje u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja.

Izbeglice i lica kojima je odobrena supsidijarna zaštita u Republici Srbiji uživaju prava koja su utvrđena Zakonom o azilu i privremenoj zaštiti iz 2018. godine. Podršku dobijaju od odgovornih državnih institucija, organizacija civilnog društva i UNHCR-a.

Više informacija možete naći na Help.org