Pomoć interno raseljenim licima

Prema istraživanju „Položaj i potrebe raseljenih lica“ (Situation and Needs of IDPs) iz 2018. godine, koje su sproveli Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije i UNHCR, samo u Srbiji živi 199.584 interno raseljenih lica (IRL). Od tog broja, 68.514 lica još uvek nije rešilo svoje potrebe koje su posledica raseljavanja. Dve decenije nakon raseljavanja, veliki broj IRL nalazi se u dugotrajnoj situaciji raseljenja i nisu sposobni da obezbede trajno rešenje. UNHCR se i dalje zalaže za sveobuhvatnu strategiju iznalaženja trajnih rešenja za IRL u Republici Srbiji. Da bi doprineo poboljšanju položaja najugroženijih IRL, UNHCR finansira besplatnu pravnu pomoć i savetovanje s ciljem osiguranja pristupa socijalnim i ekonomskim pravima i ličnim dokumentima. UNHCR, takođe, nastavlja da finansira aktivnosti vezane za povratak.

Među interno raseljenim stanovništvom, IRL Romi su u daleko najnesigurnijem položaju. U toku je izgradnja objekata socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima u Bujanovcu u koje će biti smešteni interno raseljeni iz jedinog preostalog kolektivnog centra u zemlji, u Bujanovcu.