Predstavnik UNHCR-a u Republici Srbiji

 Sufijan Ađali, Predstavnik Visokog komesara UN za izbeglice u Srbiji 

Sufijan Ađali je pravnik sa više od 28 godina iskustva u sistemu Ujedinjenih nacija i međunarodnih organizacija.

Gospodin Ađali je započeo svoju karijeru 1994. godine kao Službenik za ljudska prava u Kancelariji Visokog predstavnika za ljudska prava (OHCHR) u Ruandi. Nakon toga je radio kao Službenik za saradnju sa civilnim organima u Mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNMIBH – DPKO).

U Visokom komesarijatu Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) počeo je da radi 1996. godine. Od tada je radio na poslovima međunarodne zaštite izbeglica, nadzora (u Kancelariji Generalnog inspektora, kabinet Visokog komesara), upravljanja operacijama i kao Oficir za vezu / Predstavnik Visokog komesara u operacijama UNHCR-a u Centralnoj Americi, Africi, Aziji i na Bliskom Istoku.

Gospodin Ađali govori arapski, francuski, engleski, srpski i persijski jezik.

Sufijan Ađali stupio je stupio na dužnost Predstavnika Visokog komesara UN za izbeglice u Srbiji u februaru 2023. godine.